Verslag debat ‘Integraliteit in het sociale domein’

Meer dan 130 bezoekers en een 11 koppig panel uit de sectoren gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp waren 6 maart jl. getuigen van het eerste nationale debat over integrale voorzieningen in het sociale domein. Onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden werd gesproken over ontschotting, kansengelijkheid en gezinsdenken en werd de term ‘integraal kinddenken’ geïntroduceerd.   

Inleiding
Het debat werd ingeleid door Gijs van Rozendaal, voorzitter kindcentrum 2020. Onder zijn leiding is er hard gewerkt aan concrete voorstellen voor zowel het faciliteren van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs als het wegnemen van barrières. Zijn teleurstelling was groot toen bleek dat er in het regeerakkoord geen duidelijke richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot integrale kindvoorzieningen.

Panelronde 1
Centraal in de eerste panelronde stond de vraag “waarom zijn er in het regeerakkoord geen concrete richtlijnen voor kindcentra opgenomen?”. De panelleden denken dat dit voortkomt uit het feit dat kinderopvang nog steeds wordt gezien als arbeidsmarktinstrument en omdat de voorstellen voor het regeerakkoord niet flexibel genoeg zijn. Gemeenten moeten samen met kinderopvangorganisaties en scholen lokaal krachten bundelen en samen kijken waar kansen liggen.

Panelronde 2
Centraal in de tweede panelronde stond de vraag “wat moet er gebeuren om de integrale kind voorzieningen beter van de grond te krijgen?”. Volgens het panel is er een actieve rol weggelegd voor gemeenten. Zij kunnen gemakkelijk partijen bij elkaar brengen. Er wordt gepleit voor een integrale leer- en leefvoorziening van 0 tot 18 jaar en de term “integraal kinddenken” wordt geïntroduceerd.

Slotstatement
Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hield een slotstatement namens de vijf branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, de PO-Raad, de VNG, Sociaal Werk Nederland en de BMK). Ze benadrukt dat alle kinderen recht hebben op een goede ontwikkeling en dat dit goed geregeld moet worden. We moeten de goede initiatieven als voorbeeld nemen en kijken naar de ruimte die er is om zaken te doen.
 

Lees hier het uitgebreide verslag van het debat

debat crop.png

04/04/2018 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd