Verslag kennisdag ‘Grip op Kwaliteit 2016’

Rotterdam, onderwijsstad 2016-2017, tevens een stad met een enorme verduurzamingsopgave, was gastheer van onze vierde kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’. Plaats van handeling was De Passie, een school voor voortgezet onderwijs, gevestigd in een groot multifunctioneel gebouw met ook 135 sociale huur-woningen, een sporthal, wijkvoorzieningen en de Young Business School. Tijdens drie kennis- en inspiratierondes gingen de 300 bezoekers met elkaar het gesprek aan over de invulling van diverse huisvestingsvraagstukken waaronder duurzaamheid en financiering.

Afkijken moet!

Bij de activiteiten van Waarborgfonds Kinderopvang staan het opdoen, delen en verspreiden van kennis centraal. Kennisdelen was ook het doel van de twee kennisrondes, de inspiratiesessies, in gesprekken met ambassadeurs van de Green Deal Scholen en tijdens gesprekken met collega’s. Aan het eind van de dag kreeg iedere bezoeker ter inspiratie een tas uitgereikt met relevante informatie over onderwijshuisvesting, verduurzaming en financiering.

Op zoek naar de ruimte tussen de bomen

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme is met COMPAZZ al 5 jaar bezig om duurzaamheid op de agenda te zetten. In zijn inleiding ging hij in op de complexiteit van de materie bij het verduurzamen van onderwijshuisvesting. Vaak beginnen de uitdagingen al bij de eigendoms- en exploitatieconstructies. “Die mogen geen excuus zijn om stil te staan. Niets doen is geen optie.”

De enorme berg obstakels vergelijkt de prins met een bos: als je daar met een motor doorheen wilt crossen moet je niet letten op de bomen, maar op de ruimte tussen de bomen. “Focus op de ruimte en de kansen. Kijk waar die liggen en zoek ze op. Dan kom je er altijd doorheen. Hoe mooi kan het zijn om die scholen beter te maken, die kinderen mee te nemen in die ruimte tussen de bomen, en de kansen te zien voor hun toekomst.”

Bekijk hier het beeldverslag van de dag!

Kennisdag_2016_1.png

05/12/2016 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd