Voortgangsbrief Harmonisatie

Buitenhek Management & Consult | Utrecht | Nederland

Staatssecretaris Van Ark heeft een Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar de Tweede Kamer verstuurd. De staatssecretaris geeft een actuele stand van zaken rond de harmonisatie. Daarnaast maakt ze een einde aan de onzekerheid voor gemeenten over het ‘bijplussen’ van ouders met recht op kinderopvang.

children-808664_960_720.jpgOnder andere vanwege de duurdere cao en kortere openingstijden is de uurprijs van peuter-opvang aanzienlijk hoger dan het tarief dat de kinderopvangtoeslag dekt. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om met een extra subsidiebijdrage het uurtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag te dempen.

In de brief licht de staatssecretaris toe dat gemeenten indirect een rol voor werkende ouders mag vervullen door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang er een gelijk speelveld voor alle kindcentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht. Mits gemeenten dus het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ hanteert ziet de staatssecretaris dus geen belemmeringen voor het ‘bijplussen’ van de peuteropvang voor peuters met toeslag. En dat is goed nieuws voor gemeenten, aanbieders en vooral voor de ouders en peuters in de peuteropvang.

Kort samengevat luidt haar standpunt: ‘bijplussen door gemeenten mag wel!’.

Lees hier de volledige voortgangsbrief van de Rijksoverheid

20/11/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd