Waarborgfonds Kinderopvang zoekt een lid voor de commissie Borgstellingen & Garanties (CB&G)

Wegens het eindigen van de reguliere benoemingstermijn van één van de leden is er een vacature ontstaan bij de commissie Borgstellingen & Garanties (vanaf heden CB&G).

Functie CB&G
De CB&G heeft als kerntaak om de directie te adviseren over borgstellingsaanvragen. De commissie adviseert en toetst daarbij op basis van het voorstel van de projectadviseurs en risicoanalisten van het Waarborgfonds. De commissie heeft ook een adviesrol inzake het te voeren beleid met betrekking tot borgstellingen en garanties.

Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Men wordt maximaal twee (2) maal herbenoemd voor eenzelfde periode van drie (3) jaar.

Organisatie Waarborgfonds Kinderopvang
Het Waarborgfonds is in 1996 opgericht. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen door het stimuleren van goed ondernemerschap, verantwoorde investeringen en kwaliteit van huisvesting. Dit gebeurt door middel van:

a. het verstrekken van borgstellingen en garanties;
b. het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise, onder meer door voor registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs vatbare beroepsopleidingen en trainingen aan te bieden;
c. het initiëren en stimuleren van innovatie;
d. onderzoek;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De stichting is not for profit en het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.

Profiel lid van de commissie

  • Affiniteit met het profiel van het Waarborgfonds.
  • Affiniteit met de maatschappelijke opgaven van de sector Kinderopvang.
  • Affiniteit met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Kennis en ervaring met ondernemingsvraagstukken.
  • Kennis en ervaring met investerings- en financieringsplannen.
  • Politiek en maatschappelijk sensitief.

Diversiteit
Het Waarborgfonds streeft naar diversiteit in de samenstelling van de organisatie, raad van toezicht en commissies. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een profiel wat nog niet of in mindere mate vertegenwoordigd is.

Mocht u interesse hebben, neem contact op met Martin van Osch, directeur-bestuurder, op 06-51502790.

23/03/2022 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd