Wat verandert er op 1 januari 2019 in de kinderopvang?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Den Haag | Zuid-Holland

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen specifiek voor de kinderopvang bekijkt u hieronder. 

  • Aanpassing beroepskracht-kindratio voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang

Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen nu naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen.

  • Aanpassing maximum uurprijs en percentage kinderopvangtoeslag

Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en de indexering, wordt de uurprijs voor dagopvang verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs op € 8,02 per uur. De maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang wordt verlaagd naar € 6,89. Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats en bedraagt daarmee € 6,15 in 2019. Daarnaast verhoogt de overheid de percentages voor de kinderopvangtoeslag in 2019. Dit verhoogde toeslagpercentage wordt vergoed over het uurtarief dat ouders voor kinderopvang betalen tot de maximum uurprijs.

  • Introductie van de pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang

Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met het pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Bekijk hier de volledige lijst met veranderingen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

20/12/2018 / Extern nieuws
Gerelateerd