Het Expertisecentrum Kinderopvang organiseert het webinar: Ruimte geven voor de autonomie van het kind

Expertisecentrum| Utrecht

In 2020 is het Expertisecentrum Kinderopvang gestart met drie ontwikkelteams, die wetenschappelijke inzichten hebben vertaald naar de praktijk. In november is er een serie van drie (gratis) webinars over de opbrengsten van deze ontwikkelteams. Na afloop van ieder webinar heb je inspiratie en handvatten om te gebruiken bij het coachen van pedagogisch professionals. 

Webinar 1: 

Ruimte geven voor de autonomie van het kind - op dinsdag 3 november van 16:00 - 17:30 uur

Webinar 2: 

Onderlinge interacties van kinderen - op woensdag 11 november 2020 

Webinar 3:

Talentontwikkeling - op donderdag 19 november 2020

Dit webinar is bedoeld voor pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers. De opbrengsten van het ontwikkelteam autonomie staan centraal. Dit zijn wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

 

Aanmelden

Het (gratis) webinar vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang.                                  

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

15/10/2020 / Extern nieuws
Gerelateerd