Weet je de kostprijs van jouw organisatie?

Is het voor een kinderopvangorganisatie van belang om de eigen kostprijs te kennen? Het antwoord op die vraag is nee, het kan wel zonder. Door elk jaar de begroting met enkele procenten te verhogen en vervolgens in spanning af te wachten of de begroting ‘gehaald’ wordt, kun je ook sturing geven aan de bedrijfsvoering. Veel kinderopvangorganisaties doen het op die manier. De vraag is echter of dit ook een fijne manier van werken is en of dit niet beter kan?

Passend is het op korte termijn wellicht wel, maar op langere termijn zeker niet. De diensten die een kinderopvangorganisatie aanbiedt, veranderen regelmatig. Bijvoorbeeld door de IKK-maatregelen of doordat je kindbezetting verandert. Je wil dan weten welke gevolgen dat heeft voor je kostprijs en dus voor je verkooptarief. Dat kan alleen als je je kostprijs regelmatig monitort en vergelijkt met die van andere kinderopvangorganisaties. Dat geeft inzicht in je bedrijfsvoering en stelt je in staat pro-actief bij te sturen.

De online Mijn Kostprijs-Benchmarktool* geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om de kostenelementen van de organisatie in te vullen en zo inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Je ziet meteen de waarde van een aantal kengetallen en kunt die vervolgens benchmarken met andere kinderopvangorganisaties, die qua grootte vergelijkbaar zijn met die van jou. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Dit laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren.

Wil je meer weten over kostprijzen in de kinderopvang? In het handboek 'Mijn Kostprijs' lees je over het belang van inzicht in de kostprijzen en je vindt er ook een samenvatting van het Kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’. Er wordt ingegaan op het berekenen van kengetallen en uitgelegd wat je vervolgens met dit inzicht kunt in de bedrijfsvoering. Het handboek bevat daarnaast verdiepende informatie voor partijen die kinderopvangorganisaties ondersteunen bij de bedrijfsvoering, zoals administratie-/ en boekhoudkantoren en ook softwareleveranciers.

Aan gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden. Wil je met deze tool aan de slag?
 

Vraag hier een gebruikersaccount aan


*Mijn Kostprijs-Benchmarktool is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

28/10/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd