Wijzigingen IKK en Harmonisatie officieel vastgesteld

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Den Haag | Zuid-Holland

Het Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen en het Besluit kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad op 1 september 2017. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. De besluiten gaan in per 1 januari 2018.

Niet alle kwaliteitseisen treden per die datum in werking. Zo gaan de wijzigingen voor de beroepskracht-kindratio (bkr) per 1 januari 2019 in. Ook de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt op 1 januari 2019 ingevoerd.

Bekijk hier alle publicaties in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

Wilt u meer weten over de wijzigingen rond de Wet IKK en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk? Kom dan op 2 november naar onze Meetup – Een beter klimaat voor kinderopvang. Maaike van Tuyll van Serooskerken (directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal u alles vertellen over de nieuwe regelgeving die de komende jaren wordt ingevoerd. 

04/09/2017 / Extern nieuws
Gerelateerd