Workshops Sturen op jouw kostprijs

Dit najaar organiseren we een serie workshops over het ‘Sturen op jouw kostprijs’. Voor elk type kinderopvangorganisatie (kleiner, middelgroot, groot en gastouderopvang) wordt een specifieke workshop georganiseerd. Een aantal live workshops en een aantal als webinar. Deze workshops zijn onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’*.

In de workshop helpen we je bij het sturen op de kostprijs van jouw kinderopvangorganisatie. Je krijgt inzicht in welke kengetallen belangrijk zijn, wat actuele waarden van deze kengetallen zijn en hoe je deze kunt inzetten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van jouw organisatie.

Weet jij bijvoorbeeld wat de waarde van de P-factor voor jouw organisatie is? De P-factor is het kengetal dat weergeeft hoeveel groepsuren je inzet ten opzichte van het aantal kinduren dat je factureert. Dit kengetal is het belangrijkste kengetal om de bedrijfseconomische prestatie van je organisatie te meten. Tijdens de workshop vertellen we je er meer over.

De workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ wordt in een aantal varianten aangeboden:

 1. Workshop voor kleinere organisaties: deze variant is bedoeld voor ondernemers van kleinere kinderopvangorganisaties, waarvoor de financiële aspecten van kinderopvang geen dagelijkse kost zijn. De workshop is laagdrempelig en praktijkgericht.
   
 2. Workshop voor middelgrote en grote organisaties: deze variant is met name bedoeld voor controllers van middelgrote en grote organisaties die zich met de analyse van de bedrijfsvoering bezighouden en daarover rapporteren aan anderen.
   
 3. Online webinar voor alle overige medewerkers van kinderopvangorganisaties die actief zijn op het terrein van de bedrijfsvoering.
   
 4. Online webinar voor directeuren (of coördinatoren) van gastouderbureaus, waarin de onderzochte kengetallen rondom de kostprijs van de gastouderopvang aan bod komen.  

Wil je meer weten over één van deze varianten van de workshop of je je daarvoor aanmelden, klik dan op de workshop naar keuze. Twijfel je over welke workshop bij jou past? Neem dan contact met ons op via mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085-3032859.

 


 

Workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ voor de kleinere kinderopvangorganisaties

Deze workshop is bedoeld voor ondernemers van kleinere organisaties. De workshop is laagdrempelig opgebouwd. Ook met weinig financiële kennis en ervaring begrijp je na het volgen van de workshop hoe jouw kostprijs is opgebouwd en hoe je hierop kunt sturen.

'Met ondernemers praat ik regelmatig over wat de opvang de ondernemer nu daadwerkelijk kost. Veel ondernemers vinden dat lastig te bepalen. In deze workshop leg ik uit waar jouw kostprijs uit bestaat en hoe je deze met een handige tool kunt uitrekenen én vergelijken met anderen. Je weet dan wat het verzorgen van een uur kinderopvang in jouw organisatie kost en hoe je dit kunt optimaliseren!'
Joost Koetsier, workshopleider en projectspecialist Kinderopvang

Tijdens de bijeenkomst wordt het kostprijsmodel, zoals dat beschreven staat in het rapport ‘Mijn Kostprijs’, toegelicht. Je krijgt inzicht in de verschillende componenten (kengetallen) die jouw kostprijs bepalen en welke het belangrijkst zijn om op te sturen. Denk aan de inzet van pedagogisch personeel en de huisvestingskosten. Je krijgt praktische informatie over hoe je deze onderdelen van jouw kostprijs kunt beïnvloeden en daarmee de kostprijs kunt optimaliseren.

In deze workshop demonstreren we ook de benchmarktool ‘Mijn Kostprijs’. Deze online tool is medio september 2021 beschikbaar. Met deze tool bereken je (onderdelen van) jouw eigen kostprijs op basis van de componenten die we hebben besproken in de workshop. De gegevens die je invult worden volledig anoniem verwerkt. Je kunt jezelf daarna vergelijken met collega organisaties. Waar wijken jouw kosten af van die van anderen? Met het inzicht dat je tijdens de workshop hebt verkregen, kun je bijsturen op die componenten.

Data en locaties**:

 • Woensdag 6 oktober van 13:00 tot 16:00 uur in Zwolle
 • Dinsdag 12 oktober van 14:00 tot 17:00 uur in Utrecht

Doelgroep: Ondernemers van kleinere kinderopvangorganisaties (tot ca. 5 miljoen omzet)
Maximaal aantal deelnemers: 15 deelnemers
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze workshop. Aanmelding is echter wel noodzakelijk.

Klik hier om je aan te melden

 


 

Workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ voor middelgrote en grote organisaties

Deze workshop is met name bedoeld voor controllers van middelgrote en grote organisaties die zich met de analyse van de bedrijfsvoering bezighouden.

Je krijgt inzicht in welke kengetallen belangrijk zijn om op te sturen en hoe je deze kunt inzetten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Je leert hoe onderdelen van de kostprijs beïnvloed kunnen worden en de kostprijs per dienst geoptimaliseerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt het kostprijsmodel, zoals dat beschreven staat in ons recent gepubliceerde rapport ‘Mijn Kostprijs’, toegelicht. In de workshop demonstreren we bovendien de daarbij aansluitende benchmarktool ‘Mijn Kostprijs’. Deze digitale tool is vanaf medio september 2021 beschikbaar. Het geeft je de mogelijkheid om de kostenelementen van jouw organisatie in te vullen en te benchmarken met de totale populatie van deelnemers en selecties daarvan. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Daarmee krijg je inzicht waar de kosten van jouw organisatie afwijken van collega organisaties. Met de kennis verkregen in de workshop kun je vervolgens sturen op die kostprijselementen.

Tijdens de workshop gaan we ook in op de mogelijkheden die jouw administratie-/ en managementinformatiesystemen bieden om daar de benodigde gegevens uit te halen. Samen kijken we naar de mogelijkheden: wat kan er nu al en wat moet er qua inrichting van deze systemen nog gebeuren om daar te komen waar je wilt?

Datum en locatie**: Dinsdag 12 oktober van 14:00 tot 17:00 uur in Houten
Doelgroep: Controllers van middelgrote en grote organisaties
Maximaal aantal deelnemers: 15 deelnemers
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze workshop. Aanmelding is echter wel noodzakelijk.

Klik hier om je aan te melden 

 


 

Webinar 'Sturen op jouw kostprijs' voor medewerkers bedrijfsvoering

Ben je geen controller, maar wel actief op het terrein van de bedrijfsvoering binnen een kinderopvangorganisatie? En wil jij kennisnemen van het rapport ‘Mijn Kostprijs’, het daarin beschreven kostprijsmodel, de actuele waarden van de onderscheiden kengetallen en de mogelijkheden om daarop te sturen? Dan kun je deelnemen aan dit webinar!

Je krijgt tijdens dit webinar inzicht in welke kengetallen belangrijk zijn om op te sturen en hoe je deze kunt inzetten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Je leert hoe onderdelen van de kostprijs kunnen worden beïnvloed en de kostprijs per dienst geoptimaliseerd.

Tijdens dit webinar wordt het kostprijsmodel, zoals dat beschreven staat in ons recent gepubliceerde rapport ‘Mijn Kostprijs’, toegelicht. In deze workshop demonstreren we bovendien de daarbij aansluitende benchmarktool ‘Mijn Kostprijs’. Deze digitale tool is vanaf medio september 2021 beschikbaar. Het geeft je de mogelijkheid om de kostenelementen van jouw organisatie in te vullen en te benchmarken met de totale populatie van deelnemers en selecties daarvan. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Daarmee krijg je inzicht waar de kosten van jouw organisatie afwijken van collega organisaties. Met de kennis verkregen in de workshop kun je vervolgens sturen op die kostprijselementen.

Datum: Donderdag 7 oktober van 10:00 tot 12:00 uur online als webinar via Zoom
Doelgroep: Overige medewerkers van kinderopvangorganisaties die actief zijn op het terrein van de bedrijfsvoering
Maximaal aantal deelnemers: 30 deelnemers
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van dit webinar. Aanmelding is echter wel noodzakelijk.  

Klik hier om je aan te melden

 


 

Webinar 'Sturen op jouw kostprijs' voor gastouderopvang

Dit online webinar is bedoeld voor directeuren (of coördinatoren) van gastouderbureaus. Tijdens dit webinar staat de kostprijs van de gastouderopvang centraal.

Aan de hand van de kengetallen over de gastouderopvang uit het rapport ‘Mijn Kostprijs’ krijg je inzicht in de verschillende elementen van de kostprijs. Met elkaar gaan we vervolgens in gesprek over de mogelijkheden om die elementen te beïnvloeden.

Datum: Donderdag 14 oktober van 10:00 uur tot 11:00 uur online als webinar via Teams
Doelgroep: directeuren (of coördinatoren) van gastouderbureaus
Maximaal aantal deelnemers: 20 deelnemers
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van dit webinar. Aanmelding is echter wel noodzakelijk. 

Klik hier om je aan te melden

 


 

*De workshops ‘Sturen op jouw kostprijs’ zijn onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

** Tijdens de fysieke workshops houden wij rekening met de veiligheidsrichtlijnen omtrent corona. De locatie is hier juist op ingericht. Heb je last van verkoudheid of griepachtige verschijnselen? Blijf dan thuis en neem contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.

 

29/09/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd