Zijn mijn organisatiekosten te hoog of te laag?

Dit is een vraag waar veel kinderopvangorganisaties mee worstelen. Het rapport ‘Mijn Kostprijs’ noemt een percentage van 21% van de omzet als gemiddelde. Maar hoe is dat precies berekend? En wat is de waarde van dit kengetal voor jouw organisatie?

Het antwoord op die vraag kun je vinden met behulp van de Mijn Kostprijs-Benchmarktool*. Deze digitale tool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om de kostenelementen van de organisatie in te vullen en zo inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Je kunt vervolgens benchmarken met de andere deelnemers of een selectie daarvan, bijvoorbeeld organisaties die vergelijkbaar zijn met die van jou. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Dit laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren. Aan het gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden.

Wil je met deze tool aan de slag? 

Vraag hier een gebruikersaccount aan
 


*Mijn Kostprijs-Benchmarktool is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

 

 

28/09/2021 / Waarborgfonds Kinderopvang
Gerelateerd