14 december 202314:00 tot 15:30
Online

Webinar - Jeugdhulp in school

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op donderdag 14 december weer een webinar Jeugdhulp in school. Dit keer staat het thema ‘instroom van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het primair onderwijs’ centraal. 

Datum: 14 december 2023
Tijd: 14:00 tot 15:00 uur
Locatie: Online
Voor wie: medewerkers en leidinggevenden van kinderopvangorganisaties, primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen en gemeenten

Afgelopen zomer is het inspiratiedocument ‘Op weg naar inclusievere kinderopvang’ gepubliceerd, geschreven door Cora Mastwijk en Sonja Sandbergen.

Meer informatie en aanmelden