Benchmark Kinderopvang

Een succesvol kinderopvangbedrijf met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft een financieel sterke basis nodig. Hoe gezond is uw organisatie vergeleken met andere? Steekt u erbovenuit, bent u een middenmoter of moet het beter? U komt erachter als u meedoet aan de Benchmark Kinderopvang: het online vergelijkingsplatform voor ondernemers in de kinderopvang.

Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en Waarborgfonds Kinderopvang hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Relevant voor u als ondernemer, maar ook voor overheden, financiers en andere stakeholders in de sector.

Daarnaast is het goed uzelf te vergelijken met andere kinderopvangorganisaties. Een succesvolle kinderopvangorganisatie met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft immers een financieel sterke basis nodig. Op basis van uw eigen invoer rekent het systeem belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor u uit. Het systeem vergelijkt deze vervolgens met een door u geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties.

Aan het invoeren en vergelijken van uw cijfers zijn geen kosten verbonden, het kost u alleen tijd, die we zoveel mogelijk proberen te beperken. We hebben daarom dit jaar de vragenlijst sterk ingekort. U krijgt alleen vragen toegepast op uw activiteiten. U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen en bovendien kunt u de vragenlijst door meerdere medewerkers laten invoeren; u beheert uw eigen account. Zo verdeelt u de inspanning.

Planning
18 september 2017 – Start Benchmark Kinderopvang 2017
24 november 2017 – Einde Benchmark Kinderopvang 2017

Start met het invullen van de benchmark op www.benchmarkkinderopvang.nl 
Nog geen inloggegevens ontvangen? Vraag ze dan hier aan.  

Wilt u graag deelnemen aan de Benchmark Kinderopvang 2017, maar heeft u op het moment niet de personele capaciteit. Lever dan uiterlijk 24 november 2017 uw jaarrekening 2017 aan op info@benchmarkkinderopvang.nl en wij vullen de gegevens voor u in!
 

Factsheet 2016

In 2016 is er vanwege het ontbreken van bekostiging geen benchmark uitgevoerd. In plaats daarvan heeft het Waarborgfonds ontvangen jaarrekeningen geanalyseerd en verwerkt in de factsheet financiële kengetallen kinderopvang. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector in 2015.

Bekijk de factsheet