Benchmark Kinderopvang

Een succesvol kinderopvangbedrijf met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft een financieel sterke basis nodig. Hoe gezond is uw organisatie vergeleken met andere? Steekt u erbovenuit, bent u een middenmoter of moet het beter? De organisaties die hebben deelgenomen aan de Benchmark Kinderopvang 2017 kunnen hier starten met benchmarken. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan het Sectorrapport Kinderopvang 2017! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de cijfers van 208 kinderopvangorganisaties die hebben deelgenomen aan de Benchmark Kinderopvang 2017. 

Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en Waarborgfonds Kinderopvang hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Relevant voor u als ondernemer, maar ook voor overheden, financiers en andere stakeholders in de sector.

Daarnaast is het goed uzelf te vergelijken met andere kinderopvangorganisaties. Een succesvolle kinderopvangorganisatie met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft immers een financieel sterke basis nodig. Op basis van uw eigen invoer rekent het systeem belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor u uit. Het systeem vergelijkt deze vervolgens met een door u geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties.

Download het Sectorrapport Kinderopvang 2017

Start met het benchmarken op www.benchmarkkinderopvang.nl. Hulp nodig bij het benchmarken? Bekijk hier de handleiding


Factsheet 2016

In 2016 is er vanwege het ontbreken van bekostiging geen benchmark uitgevoerd. In plaats daarvan heeft het Waarborgfonds ontvangen jaarrekeningen geanalyseerd en verwerkt in de factsheet financiële kengetallen kinderopvang. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector in 2015.

Bekijk de factsheet