Benchmark Kinderopvang

Een succesvol kinderopvangbedrijf met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft een financieel sterke basis nodig. Hoe gezond is uw organisatie vergeleken met andere? Steekt u erbovenuit, bent u een middenmoter of moet het beter? U komt erachter als u meedoet aan de Benchmark Kinderopvang: het online vergelijkingsplatform voor ondernemers in de kinderopvang.

De Benchmark Kinderopvang wordt sinds 2004 door het Waarborgfonds uitgevoerd. Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen en Voor Werkende Ouders onderzoeken samen met het Waarborgfonds of de benchmark 2017 opgestart kan worden. Opstarten van de benchmark is afhankelijk van het verkrijgen van bekostiging. Zodra er meer bekend is communiceren wij dat. 

De uitvoering van de Benchmark gebeurt onafhankelijk en ligt in handen van het Waarborgfonds Kinderopvang. Het Waarborgfonds analyseert de ingevoerde gegevens anoniem en vertrouwelijk en verwerkt ze in een collectief overzicht van de financieel-economische sectorontwikkeling. 

Factsheet 2016

In 2016 is er vanwege het ontbreken van bekostiging geen benchmark uitgevoerd. In plaats daarvan heeft het Waarborgfonds ontvangen jaarrekeningen geanalyseerd en verwerkt in de factsheet financiële kengetallen kinderopvang. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector in 2015.

Bekijk de factsheet