Borgstelling

Als je bij de bank een lening of krediet in rekening-courant afsluit, ben je verplicht rente en aflossing te betalen. Door een borgstelling aan te vragen, verzoek je ons deze betalingen te doen als jouw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan. Dit biedt de bank extra zekerheid. Jij bent de aanvrager, jouw bank de ontvanger en het Waarborgfonds is de verstrekker van de borgstelling.

NIEUW: Duurzaamheidsborgstelling


Maximaal 100% garantie en lagere kosten

In de samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp. Duurzaamheid gaat over de wereld waarin toekomstige generaties leven en juist die generaties zitten bij ons op de kinderopvang. Mede om die reden zetten kinderopvangorganisaties duurzaamheid steeds hoger op hun agenda. Wellicht wil je dan ook graag in duurzaamheid investeren maar zie je op tegen deze investering. Bij verduurzaming zijn de initiële investeringskosten immers hoger en je verdient deze kosten vaak pas in een later stadium terug. Ook kan het zijn dat je je eigen middelen liever achter de hand houdt en daarom externe financiering onderzoekt.

Een lening van derden, bijvoorbeeld van een bank, kan een verantwoord alternatief zijn ten opzichte van het aanspreken van de eigen middelen. Als wij jouw financier daarbij een borgstelling verstrekken, daalt zijn risico. Hierdoor is hij eerder geneigd te financieren en bovendien tegen gunstige(re) voorwaarden. Speciaal voor financieringen ten behoeve van investeringen in duurzaamheid verstrekt het Waarborgfonds Kindervang onder gunstige voorwaarden een speciale borgstelling: De Duurzaamheidsborgstelling. Bij investeringen voor verduurzaming kan gedacht worden aan een energiezuinig gebouw door energiebesparing of duurzame opwek met zonnepanelen, maar ook aan biologisch verantwoord en circulair materiaalgebruik.

Deze borgstelling wordt verstrekt voor alle investeringen waarin wordt bijgedragen aan duurzaamheid en de energietransitie. Het Waarborgfonds staat hierbij voor maximaal 100% borg voor de financiering. Dat doen we tegen gunstige voorwaarden. Deze tref je in het tarievenoverzicht aan. 

Wil je meer weten over een Duurzaamheidsborgstelling? Neem dan contact op met Cora Mastwijk via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl

De Duurzaamheidsborgstelling is onderdeel van de inzet van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang om bij te dragen aan de verduurzamingsopgave voor de sector Kinderopvang.

CORONA - UPDATE
De Coronacrisis kan binnen jouw organisatie leiden tot liquiditeitstekorten. De compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders kan zorgen voor een eenmalige hoge uitgave, omdat je het verschil tussen het fiscaal tarief voor de kinderopvangtoeslag en jouw uurtarief aan ouders terug gaat betalen. Het kan daarnaast ook zijn dat je inkomsten als gevolg van de Coronacrisis dalen. Heb je ondersteuning nodig? Onze Corona borgstelling kan je helpen. 

Meer informatie over de Corona borgstelling

Voordelen

Een borgstelling kan jou een aantal voordelen opleveren:

  • Toegang tot financiering: een borgstelling trekt de bank veelal over de streep;
  • Goedkopere financiering: de borgstelling verkleint het risico van de bank waardoor de risico opslag op de rente daalt;
  • Rentekorting: we hebben met een aantal banken arrangementen gesloten. Onderdeel daarvan zijn kortingsafspraken.

Door het verstrekken van een borgstelling deelt het Waarborgfonds in jouw bedrijfsrisico. Hierdoor ontstaan er rechten en plichten voor ons, maar ook voor jou. Een geborgde organisatie heeft bijvoorbeeld een informatieplicht en het Waarborgfonds heeft het wettelijk regresrecht.

Deze en andere voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement voor borgstellingen en garanties en in een aantal overige documenten die je gedurende het aanvraagtraject ontvangt. Wij adviseren je er goed kennis van te nemen.