Borgstelling

Als u bij de bank een lening of krediet in rekening-courant afsluit, bent u verplicht rente en aflossing te betalen. Door een borgstelling aan te vragen, verzoekt u ons deze betalingen te doen als uw organisatie dat tijdelijk of helemaal niet meer kan. Dit biedt de bank extra zekerheid. U bent de aanvrager, uw bank de ontvanger en het Waarborgfonds is de verstrekker van de borgstelling.

Voordelen

Een borgstelling kan u een aantal voordelen opleveren:

  • Toegang tot financiering: een borgstelling trekt de bank veelal over de streep;
  • Goedkopere financiering: de borgstelling verkleint het risico van de bank waardoor de risico opslag op de rente daalt;
  • Rentekorting: we hebben met een aantal banken arrangementen gesloten. Onderdeel daarvan zijn kortingsafspraken.

Door het verstrekken van een borgstelling deelt het Waarborgfonds in uw bedrijfsrisico. Hierdoor ontstaan er rechten en plichten voor ons, maar ook voor u. Een geborgde organisatie heeft bijvoorbeeld een informatieplicht en het Waarborgfonds heeft het wettelijk regresrecht.

Deze en andere voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement voor borgstellingen en garanties en in een aantal overige documenten die u gedurende het aanvraagtraject ontvangt. Wij adviseren u er goed kennis van te nemen.