Kostprijzen kinderopvang

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt breed gedragen. 

Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Tekst

Belangrijk onderzoek naar kostprijzen in de kinderopvang

SEO Economisch Onderzoek voert in 2024 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met AYIT Consultancy en BDO Accountants & Adviseurs een onderzoek uit naar de kostprijzen in de kinderopvang. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is kennisinhoudelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. 

Lees het nieuwsbericht

Tekst

Kengetallenrapport 2021

Op basis van een Kostprijsanalyse en de Kostprijscalculatie is in 2021 een kengetallenrapport verschenen. Het rapport geeft kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen.

Bekijk het rapport hier

Tekst

Contact

Heb je vragen over kostprijzen in de kinderopvang of wil je meer weten over de onderzoeken? Neem dan contact met ons op via 085 - 13 05 683 of mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl