Inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Met draagvlak vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Stichting Voor Werkende Ouders en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang is het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 gestart met het programma 'Mijn Kostprijs' om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken.

Linker kolom

Mijn Kostprijs-benchmarktool

De tool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Je kunt die vervolgens (geanonimiseerd) benchmarken met andere kinderopvangorganisaties. Dit laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren.

Naar de toolGebruikersaccount aanvragen

Rechter kolom

Koppeling aan eigen 
BI-dashboard

Kinderopvangorganisaties die hun bedrijfsgegevens ontsluiten via een datawarehouse en rapportages bekijken via een dashboard kunnen een koppeling laten bouwen tussen de Mijn Kostprijs-benchmarktool en hun datawarehouse. Op die manier is er jaarlijks een actuele vergelijking mogelijk met kostprijzen van andere kinderopvangorganisaties.

Meer informatie

Linker kolom

Kengetallenrapport

Dit rapport geeft inzicht in de kengetallen waarop gestuurd kan worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Bekijk het rapport hier

Rechter kolom

Beknopt overzicht

Er is een beknopt overzicht van de definities van de kengetallen bedrijfsvoering beschikbaar. Dit overzicht kan handig zijn om bij de hand te houden als je aan de slag gaat met de Mijn Kostprijs-Benchmarktool.

Bekijk het beknopt overzicht

Tekst

Ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag en heb je behoefte aan ondersteuning of wil je meer weten over de tool? Neem dan contact met ons op via 085 - 13 05 683 of mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl

Aanvragen gebruikersaccount

Organisatie gegevens *

Gegevens contactpersoon *

Volg ons ook op Social Media  LinkedIn.png 

CAPTCHA