Corona borgstelling

De coronacrisis kan binnen de organisatie leiden tot liquiditeitstekorten. Hoe houdt je jouw liquiditeit op orde tijdens deze crisis? Doe je een aanvraag voor een werkkapitaal financiering bij je bank, dan kun je bij ons terecht voor een corona borgstelling. De corona borgstelling is één van de belangrijkste pijlers uit onze corona ondersteuning.

Door de borgstelling vangen wij het risico op voor de bank. De bank gaat hierdoor sneller over tot het verlenen van een financiering en doet dit tegen gunstigere voorwaarden. We hebben voor het afgeven van een borgstelling voor deze specifieke situatie een snelle en vereenvoudigde procedure ingericht waarbij maximaal 100% dekking wordt geboden.

Specificaties van de corona borgstelling:

  • De borgstelling biedt maximaal 100% dekking;
  • Kosten:
    Eenmalige afgifteprovisie van 1,5% over de hoogte van de borgstelling;
    Risicobeheerbijdrage: 0,5% van de actuele stand van de borgstelling met een minimum van €250,-. De risico beheerbijdrage wordt vanaf het 1e kalenderjaar na afgifte van de borgstelling in rekening gebracht over de stand van de borgstelling op dat moment;
  • De looptijd van de borgstelling is maximaal 3 jaar. De borgstelling wordt lineair ingeperkt;
  • Er is een mogelijkheid voor een inperkingsvrije periode van maximaal 1 jaar.

Hoe vraag je een corona borgstelling aan?
Voor het aanvragen van een borgstelling ontvangen wij graag een aantal gegevens. In deze checklist lees je om welke informatie het gaat. Je kunt deze informatie versturen naar info@waarborgfondskinderopvang.nl. Zodra wij alle informatie hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Op basis van de ontvangen informatie vindt een versnelde procedure plaats. Wij streven ernaar om je binnen 3 werkdagen een schriftelijk besluit af te geven. Bij een positief besluit en nadat is voldaan aan eventuele opschortende voorwaarden wordt een definitieve overeenkomst opgesteld en ontvangt jouw bank de borgstellingsakte.

Heb je de behoefte om met een specialist van het Waarborgfonds te overleggen wat in jouw situatie verstandig is en/of wil je meer informatie? Neem contact op met ons team Borgstellingen via 085 - 13 09 645 of stuur een e-mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl.

 

“Mijn kosten lopen door, terwijl mijn inkomsten als gevolg van de Coronacrisis dalen. Hoe kom ik deze periode door?” 

 

 

 

“Mijn financiële buffer is niet groot genoeg om ouders te compenseren in de eigen bijdrage, wat nu?”