Duurzaamheid

Als u een borgstelling of garantie wilt aanvragen, is er een vaste procedure die we volgen. Er gelden bovendien een aantal richtlijnen die we voor alle aanvragers identiek hanteren. Zo garanderen we een objectieve en neutrale behandeling van alle aanvragen.

Kopje

Om voor een borgstelling of garantie in aanmerking te komen, dient u een complete aanvraag in met bijbehorende informatie. Afhankelijk van uw casus en het type borgstelling of garantie, kan het gaan om een ondernemingsplan inclusief markt- en concurrentieonderzoek, jaarrekeningen, prognoses en andere (financiële) gegevens. U tekent voor de correctheid van de deze gegevens.

Lees meer

Kopje

Door voor uw organisatie borg of garant te staan, neemt het Waarborgfonds een financieel risico dat samenhangt met uw bedrijfsrisico. Uw bedrijfsrisico wordt beïnvloed door bepaalde beslissingen of (veranderende) omstandigheden. Hier vindt u de specifieke richtlijnen die voor een aantal daarvan gelden.
 

Lees meer