Enquête - Optimale ruimte voor kinderopvang

Er is op dit moment op diverse locaties in Nederland een tekort aan capaciteit huisvesting voor kinderopvang. Dit tekort neemt volgens de prognoses de komende jaren alleen maar toe. Nieuwe solitaire locaties in wijken realiseren is gezien het ruimtetekort, bestemmingsplannen en zaken zoals de stikstofproblematiek complex. De realisatie van ruimten voor kinderopvang in relatie tot onderwijs blijft voor veel organisaties ook een complexe opgave, onder andere als gevolg van het  “Didam” arrest en het realiseren van een passend huurtarief. 

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK hebben Fleur Stalenburg en Marije van Leijenhorst (studenten Vastgoedkunde aan de Hogeschool Rotterdam) gevraagd om een afstudeeropdracht inzicht te vergaren in:

  • de huidige knelpunten;
  • de mogelijkheden om nieuwe capaciteit te realiseren in solitaire huisvesting of samen met onder andere onderwijs;
  • andere oplossingen om de capaciteit te vergroten. 

Voor een breed landelijk beeld in deze problematiek wordt deze enquête gehouden. Deelnemen kan door onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit kost maximaal 10 minuten van je tijd. 

Hartelijk dank voor je deelname!

Enquête - Optimale ruimte voor kinderopvang

Deze enquête is bestemd voor functionarissen die qua beleid en/of uitvoering te maken hebben met huisvesting kinderopvang en/of maatschappelijk vastgoed. 

* Ben jij werkzaam bij onderwijs, kinderopvang of een andere maatschappelijke organisatie? Vul de vragen dan in voor de gemeente waar je mee samenwerkt. Voor het beantwoorden van de vragen hoef je niet werkzaam te zijn bij een gemeente. Werk je voor meerdere gemeenten? Dan kun je de vragenlijst meerdere keren invullen. 

Ik ben werkzaam bij:
Is er momenteel in jouw gemeente een beleid met betrekking tot huisvesting voor kinderopvang? (meer antwoorden mogelijk)
Ervaar je een tekort aan huisvesting voor kinderopvang in jouw werkgebied?
Welk knelpunt ervaar je met betrekking tot het realiseren van huisvesting voor kinderopvang? (meerdere antwoorden mogelijk)
Welke oplossingen zie je voor de ervaren knelpunten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Is er een andere mogelijkheid naast genoemde mogelijkheden om de capaciteit te vergroten?
Mogen we n.a.v. deze vragenlijst contact met je opnemen voor aanvullende vragen?

Mijn gegevens