13 oktober 2022
/ Hoofdkantoor Kinderopvang 2Samen, Den Haag

Leer- en inspiratiesessie: Duurzame inkoop en mobiliteit

Duurzame inkoop gaat uit van de gedachte dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo lang mogelijk behouden en dat ze een zo laag mogelijke negatieve impact op klimaat en milieu hebben. Ook jouw kinderopvangorganisatie kan hieraan bijdragen!

Hoe is bij jouw organisatie de inkoop geregeld? Welke keuzes maak jij bij de aanschaf van spel- en ontwikkelingsmateriaal, voeding, luiers en dergelijke? Is hier beleid voor binnen de organisatie en hoe kun je hier anders beleid voor maken? Kinderopvang 2Samen heeft dit traject onlangs doorlopen en vertelt jou over haar plan van aanpak en ervaringen.

Ook is er aandacht voor de mogelijke vervoerskeuzes voor medewerkers en ouders. Hoe kun je hen stimuleren zichzelf anders te bewegen, waarbij woon-werkverkeer en het haal- en brengverkeer minder invloed hebben op het klimaat? We dagen je uit anders te kijken naar het inkoopproces en de vervoersmogelijkheden van en naar jouw kinderopvanglocatie(s). Door het volgen van deze sessie wordt jouw visie op duurzame inkoop én mobiliteit concreet. Van A (afvalscheiding) tot Z (zonnepanelen)!

Datum en tijd: donderdag 13 oktober van 10:00-13:00 uur
Locatie: Hoofdkantoor Kinderopvang 2Samen (Alexanderveld 5, 2585 DB Den Haag)
Kosten: € 175,- excl. BTW per deelnemer & € 140,- excl. btw voor organisaties met een ondersteuningsabonnement, 
Sprekers: Marion Breg (Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang) en Jeroen Paas (Kenniscentrum Ruimte-OK)

Deze Duurzame leer- en inspiratiesessie is een activiteit van de Groene Agenda Kinderopvang

 

Klik hier om je aan te melden