8 juni 2023
/ Locatie volgt

Bijeenkomst NPK Controllers kring 2 en 4

De netwerkkring Controllers heeft als doel het bij elkaar brengen van vakgenoten die elk vanuit hun professionele achtergrond kennis en inzicht met elkaar delen. De nadruk ligt sterk op kennisdeling en leren van elkaar. Zo wordt bijgedragen aan professionalisering van het vak. De kring is bedoeld voor alle controllers in de kinderopvang en voor hen die eindverantwoordelijk zijn voor de financiële gang van zaken in de organisatie.

Je zult ontdekken dat anderen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aanlopen als jijzelf. In dit netwerk krijg je de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen. Verder blijf je goed op de hoogte wat er -vanuit financieel oogpunt- zoal speelt in de kinderopvang.

De bijeenkomsten voor Controllers kringen 2 en 4 zijn in 2023 gepland op:

  • Donderdag 2 maart van 11:00-15:00 uur
  • Donderdag 8 juni van 11:00-15:00 uur
  • Donderdag 7 september van 11:00-15:00 uur
  • Dinsdag 12 december van 11:00-15:00 uur

Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

Netwerk Professionals Kinderopvang biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Meer weten over Netwerk Professionals Kinderopvang 
 

Pagina's