23 juni 2022
/ Locatie volgt

Bijeenkomst NPK Facilitair Managers

De netwerkkring Facilitair is bedoeld voor facilitair leidinggevenden en coördinatoren in de kinderopvang. De doelstelling van de kring is gericht op het leren van elkaar door het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Zo bevorderen ze de eigen deskundigheid. De eerstvolgende bijeenkomst staat al gepland!

  • Wanneer: dinsdag 23 juni
  • Tijd: 10.00 - 15:00
  • Locatie: volgt 

Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

De netwerkkring Facilitair is onderdeel van Netwerk Professionals Kinderopvang. Het biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Meer weten over Netwerk Professionals Kinderopvang 
 

Pagina's