8 juni 2023
/ Locatie volgt

Bijeenkomst NPK Facilitair Managers

De netwerkkring Facilitair is bedoeld voor facilitair leidinggevenden en coördinatoren in de kinderopvang. De doelstelling van de kring is gericht op het leren van elkaar door het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Zo bevorderen ze de eigen deskundigheid en de pro.

Facility Managers hebben een vrij specifieke functie binnen kinderopvangorganisaties doordat het werk afwijkt van het primaire proces. Daarnaast is Facility Management een breed en complex werkveld met een veelvoud aan onderwerpen. Het kan daardoor moeilijker zijn om kennis en ervaringen van interne collega’s te gebruiken voor de eigen professionele ontwikkeling. Binnen de netwerkkring zijn vakgenoten aanwezig die in de praktijk vaak tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aanlopen. Het sparren met deze ‘collega’s’ kan waardevolle inzichten opleveren. Het zorgt zodoende niet alleen voor de eigen deskundigheidsbevordering, maar helpt de professionalisering van Facility Management binnen de gehele branche.

De bijeenkomsten in 2023 zijn:

  • Dinsdag 7 februari van 10:00-15:00 uur
  • Donderdag 8 juni van 10:00-15:00 uur
  • Donderdag 30 november van 10:00-15:00 uur

Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

De netwerkkring Facilitair is onderdeel van Netwerk Professionals Kinderopvang. Het biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Meer weten over Netwerk Professionals Kinderopvang 
 

Pagina's