25 mei 2023
/ Locatie volgt

Bijeenkomst NPK Kring Inkoop

De netwerkkring Inkoop is er voor iedereen in de kinderopvang waarbij inkoop deel uitmaakt van de portefeuille. Het is een actieve netwerkkring waarin ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal staan. Het doel van de kring is dat je deze kennis meeneemt naar de eigen organisatie en dat dit bijdraagt aan de professionalisering van de inkoopfunctie.

Inkopers hebben een heel specifieke functie binnen de organisatie. Ervaringen opdoen met betrekking tot de uitvoering van deze functie binnen de eigen organisatie kan dan ook lastig zijn. Daarom is het waardevol om in een vertrouwde setting ervaringen en kennis te delen met vakgenoten uit dezelfde branche. Je zult ontdekken dat anderen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aanlopen als jijzelf. In dit netwerk krijg je de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen. Verder blijf je goed op de hoogte wat er -vanuit inkoop oogpunt- zoal speelt in de kinderopvang.

De bijeenkomsten van de kring Inkoop zijn in 2023 gepland op:

  • Maandag 13 februari van 10.00 - 14.00 uur
  • Donderdag 25 mei van 10.00 - 14.00 uur
  • Donderdag 14 september van 10.00 - 14.00 uur
  • Dinsdag 19 december van 10.00 - 14.00 uur

Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

De netwerkkring Facilitair is onderdeel van Netwerk Professionals Kinderopvang. Het biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Meer weten over Netwerk Professionals Kinderopvang 
 

Pagina's