4 oktober 2022
/ Locatie volgt

Bijeenkomst NPK Kring Marketing en Communicatie

De netwerkkring Marketing en Communicatie is er voor iedereen die verantwoordelijk is voor marketing en communicatie bij een kinderopvangorganisatie. De netwerkkring heeft als doel dat de deelnemers inhoudelijk zo goed mogelijk hun werk als professional kunnen uitvoeren. Tijdens een bijeenkomst worden vraagstukken besproken die ze in hun dagelijks werk tegenkomen en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen daarvoor. Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld. Tegelijkertijd worden ook onderwerpen op de agenda gezet die in de toekomst kunnen gaan spelen. De eerstvolgende bijeenkomst is al gepland!

  • Wanneer: dinsdag 4 oktober
  • Tijd: 10:00 - 14:00
  • Locatie: volgt 

Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing

Netwerk Professionals Kinderopvang biedt vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. De kringen komen 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar en kunnen daarnaast tussentijds onderling contact met elkaar opnemen informatie uitwisselen en elkaar vragen stellen via het forum.

Meer weten over Netwerk Professionals Kinderopvang