27 juni 2017
/ Utrecht

Seminar - De meerwaarde van kinderopvang

‘Investeer in de kwaliteit van voorzieningen voor voor-en vroegschoolse educatie en zorg voor een goede, mogelijk gratis toegankelijkheid zodat kinderen uit achterstandsgezinnen of gezinnen met een lage SES zonder drempels kunnen deelnemen.’

Dat betogen hoogleraar Janneke Plantenga en universitair docent Thomas van Huizen naar aanleiding van hun meta-analyse van 240 internationale en Nederlandse studies naar het maatschappelijk rendement van vve-voorzieningen.

Prof. Janneke Plantenga presenteert haar bevindingen op het CCI-seminar ‘De maatschappelijke meerwaarde van kwalitatief goede kinderopvang’. Deelnemers en co-spreker dr. Ludovica Gambaro* gaan met Janneke Plantenga in discussie over vragen als:

  • kinderopvang gratis voor alle kinderen of alleen voor doelgroepkinderen? Werkt ‘gratis’ niet averechts?
  • hoeveel uren opvang moeten minimaal aangeboden worden wil een positief effect optreden?
  • speciale vve-programma’s alleen richten op doelgroepkinderen of moeten we juist streven naar een integraal en inclusief aanbod?

Datum: dinsdag 27 juni 2017 van 13.30 tot 17.00, inclusief borrel.
Locatie: Zaalverhuur 7, Bollenhofsestraat 138a, 3572 VT Utrecht
Kosten: € 135,00 incl. borrel en BTW
Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

Meer informatie & inschrijven