12 maart 2021
/ Online

Topsprekers in de Kinderopvang

Werken met jonge kinderen is een vak, een professie! Door nieuwe inzichten en onderzoek weten we steeds meer over de professionalisering van de kinderopvang. “Professioneel opvoeden” levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

Deze nieuwe editie van het congres Topsprekers in de Kinderopvang op 12 maart staat daarom in het teken van wat jij als pedagogisch professional kunt betekenen als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind én de contacten met ouders.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden