18 maart 2020
/ Utrecht

VOL - Start workshopreeks 1 'bedrijfsvoering in de kinderopvangsector - Middelgrote organisaties'

De sector kinderopvang blijft in ontwikkeling en daarmee veranderen ook de administratieve eisen aan organisaties jaarlijks. Dit vraagt iets van de inrichting van uw administratie. Hoe goed is uw bedrijfsvoering ingericht om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen? Bent u in staat om de benodigde informatie uit uw systeem te halen?

“Organisaties krijgen handvatten voor nu en in de toekomst”

Dit voorjaar organiseren we een workshopreeks bedoeld voor verantwoordelijken van de bedrijfsvoering van organisaties met meer dan 100 kindplaatsen. De reeks geeft verdieping en praktische handvatten voor hoe u de bedrijfsvoeringsfunctie in de dagelijkse praktijk meer inhoud kunt geven en verder kunt professionaliseren. Er is onder andere aandacht voor de financiële planning- en controlecyclus, beheer en vooruitzien en veranderingsmanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het programma is toegankelijk en praktijkgericht. De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren professionals gerelateerd aan de sector. We werken met een klein aantal deelnemers zodat er alle ruimte is om interactief te werken.

Bijeenkomst 1: Wat is bedrijfsvoering? - Woensdag 18 maart 2020 van 12:30 uur tot 15:30 uur (VERZET)
• Wat houdt bedrijfsvoering eigenlijk in en hoe verhoudt dit zicht dit tot de missie, visie, strategie en het beleid van uw organisatie? 
• Hoe geeft u dit vorm binnen de organisatie richting afdelingen en verantwoordelijken van directie tot de werkvloer? 
• Wat valt er wel en niet onder en wat zijn de verhoudingen met het primaire proces binnen de onderneming?
Sprekers:
Joost Koetsier – Expert Waarborgfonds Kinderopvang
Bart Elenga – Ervaren manager bedrijfsvoering uit de sector

Bijeenkomst 2: Financiële planning- en controlecyclus - Woensdag 22 april 2020 van 12:30 uur tot 15:30 uur
• In de planning- en controlecyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van begroten, richting geven aan en het op koers houden van de organisatie. Het doel is het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie op de beleidsterreinen financiën, personeel en huisvesting. Dit door de realisatie van beleidsdoelstellingen en waar nodig tijdig bijsturen. 
• Hoe geeft u dit vorm binnen uw organisatie en welke middelen gebruikt u daarbij? 
• Hoe gaat u om met de verschillen in informatiebehoefte en verantwoordelijkheden van afdelingen en professionals binnen de organisatie?
Sprekers:
Joost Koetsier – Expert Waarborgfonds Kinderopvang
Gerrit-Jan Bakker – Business Controller 

Bijeenkomst 3: Beheer en vooruitzien - Woensdag 20 mei 2020 12 van 12:30 uur tot 15:30 uur
Iedere organisatie zal moeten blijven investeren. Investeren in onderhoud van gebouwen, buitenruimte, inventaris en in uitbreiding en verbetering van de huisvesting en dienstverlening. Hiervoor is het van belang om een goed overzicht te houden op wat er nu is en tegelijkertijd een lange termijnvisie te ontwikkelen en daarvoor intern draagvlak te verkrijgen. Hoe zorgt u voor de beheersbaarheid? Hoe stelt u prioriteiten? Hoe stelt u een meerjarige onderhouds- investeringsbegroting op en hoe wordt het gefinancierd? Hoe zorgt u ervoor dat u draagvlak verkrijgt voor de keuzes?
Sprekers:
Joost Koetsier – Expert Waarborgfonds Kinderopvang
Diderick Oerlemans – Expert in vastgoed en facilitairbeheer

Bijeenkomst 4: Veranderingsmanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering -  Woensdag 10 juni 2020 van 12:30 uur tot 15:30 uur
Organisaties en met name de kinderopvangsector hebben te maken met een continu proces van veranderingen. Sommige daarvan komen op de sector af (zoals wetgeving), andere zijn een gevolg van een eigen strategische keuze. Welke veranderingen op het vlak van de bedrijfsvoering staan voor de komende 5 jaar op uw agenda, wat heeft u nodig om die veranderingen door te kunnen voeren, hoe verhoudt deze verandering zich tot de belangen van anderen (binnen en buiten de organisatie) en welke bedrijfscultuur heeft u nodig om de verandering tot een succes te maken?
Tijdens de workshop gaan we enkele voorbeelden van voorgenomen veranderingen analyseren aan de hand van een eenvoudig model, waarmee een samenhangend veranderingsplan opgesteld kan worden. 
Sprekers: Joost Koetsier – Expert Waarborgfonds Kinderopvang
Tony Weggemans – Organisatie- en beleidsadviseur uit de sector

Bijeenkomst 5: Praktische toepassing - Woensdag 24 juni 2020 van 12:30 uur tot 15:30 uur
Ter afsluiting een bijeenkomst waarin tijd is om uitgebreider de inhoud van de workshops met elkaar te bespreken en te evalueren aan de hand van eigen voorbeelden. Hoe brengt u het geleerde in praktijk? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Waar legt u de komende jaren de prioriteiten in de eigen organisatie? De deelnemers geven een korte presentatie van hoe zij invulling willen gaan geven aan hun rol binnen de eigen organisatie en krijgen hier feedback op.
Spreker:
Joost Koetsier – Expert Waarborgfonds Kinderopvang 
Cora Mastwijk – Expert Borgstellingen Waarborgfonds Kinderopvang

Doelgroep: Kinderopvangorganisaties met meer dan 100 kindplaatsen 
Aantal deelnemers: maximaal 10 personen
Locatie: Herenstraat 35, Utrecht (AVS)
Kosten: €600 euro per deelnemer excl. btw voor de complete workshopreeks
.
U kunt tot 1 week voorafgaand aan de workshopreeks kosteloos annuleren, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.