25 mei 2020

Webinar Inzet pedagogisch beleidsmedewerker & coach in uw organisatie - VOL 

In korte tijd geven we meer duidelijkheid en handvatten over het invullen van de functie van de pedagogisch beleidsmedewerker & coach binnen uw organisatie. 

Tijdens deze 2 uur durende webinar gaan wij aan de hand van uw vragen in op de invulling van de functie en de verschillende varianten die hierin worden onderscheiden. We kijken naar de urenverdeling en ruimte die hierin is om dit te verdelen over verschillende locaties. Ook gaan we in op de borging van de uitvoering, hoe stuur je de pedagogisch coach en help je hem/haar om de rol zodanig in te vullen dat dit daadwerkelijk zal gaan bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit. U leert hoe u dit kunt vastleggen in een visie voor de lange termijn en hoe u middels een eenvoudig plan van aanpak een coachingsplan op kan stellen. Ook geven wij handvatten voor de wijze van registratie en wat de GGD kan vragen tijdens de inspectie. Daarnaast zullen we ingaan op uw vragen en op basis van voorbeelden uit de praktijk met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen.

Workshop: Webinar Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach in uw organisatie
Doelgroep: Kleinschalige kinderopvangorganisaties
Workshopleider: Jiska Lennartz en Sonja Sandbergen 
Kosten: 25 euro per deelnemer excl. btw

U kunt tot 1 week voorafgaand aan de workshop kosteloos annuleren, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Pagina's