18 september 2019
/ Den Haag

Workshop – Op weg naar een uurprijs voor 2020 - VOL

Bent u de kinderopvangondernemer die de uurprijs vaststelt aan de hand van een psychologische grens of aan de hand van wat de concurrent doet? Volgt u blind het landelijk advies rondom de prijsverhoging of verhoogt u minimaal door angst voor het verliezen van klanten? Is de uurprijs van dit jaar te laag gebleken? Het is essentieel om de uurprijs vast te stellen aan de hand van een begroting. Tijdens deze workshop leert u hoe u een eigen begroting opstelt, op basis waarvan u uw uurprijs kunt bepalen en verantwoorden.

Deze workshop is bedoelt voor kinderopvangondernemers die niet of nauwelijks beschikken over financiële kennis en ervaring. We werken met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot het stellen van vragen. Ook gaan we aan de slag met korte opdrachten om de theorie eigen te maken. U gaat naar huis met een plan van aanpak en een model om een eigen begroting op te stellen.

Om uw bedrijfsvoering financieel inzichtelijk te krijgen en te streven naar een gezonde financiële positie is het maken van een begroting belangrijk. Het is de basis voor het bepalen de uurprijs. Tevens geeft een begroting een goed onderbouwd prijsvoorstel bij de adviesvraag aan de OC.

Tijdens de workshop gaan we vooral in op de volgende onderwerpen:

  • Beleid en begroten
  • Omzet
  • Personeelskosten
  • Overige kosten
  • Resultaat en prijsbeleid
  • Financiële rapportage en monitoring
  • Adviesvraag OC

Doelgroep: Kleinschalige kinderopvangorganisaties
Workshopleider: Joost Koetsier (Projectspecialist Waarborgfonds Kinderopvang)
Kosten: €50 euro per deelnemer excl. btw

Deze workshop in Den Haag duurt van 13:00 tot 16:00 uur.

Aanmelden voor de workshop! 

Inschrijven voor dit evenement

Rechts
Links2
Rechts2

Klik hier voor de privacyverklaring