24 januari 2022
/ Assen

Workshop 'Maak jouw coachingsplan'

Dit najaar starten we met twee nieuwe workshops voor de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach*. De workshop ‘Maak jouw coachingsplan’ is specifiek gericht op het maken van het coachingsplan**. Het coachingsplan zorgt voor een kwalitatieve invulling van de coaching en kan daarnaast gebruikt worden voor het structureren van de pedagogische beleidsontwikkeling. Het is een ideaal hulpmiddel voor de pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach om meer diepgang te geven aan het werk. Het geeft richting en ambitie en het zorgt voor een heldere positionering van jouw functie binnen de organisatie.

Sinds het beschikbaar stellen van het format coachingsplan eind 2020 is deze veelvuldig aangevraagd en gebruikt. Onlangs is de update van het format uitgebracht. Hierin is de extra ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE toegevoegd (deze verplichting geldt per 1 januari 2022). Tijdens deze workshop nemen we dit format coachingsplan stap voor stap door. Bij elk onderdeel zoomen we met elkaar in. Hoe filter ik de speerpunten voor de komende jaren uit mijn pedagogisch beleid in relatie tot de pedagogische praktijk? Hoe zet ik deze om in realistische korte, middellange en lange termijn doelstellingen? En hoe breng ik deze vervolgens terug tot concrete acties voor deze en volgende maanden? Ook is er aandacht voor het borgen van de kwaliteit van je werk: van het creëren van draagvlak binnen de organisatie tot de persoonlijke en professionele groei van jou als pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach.

‘Regelmatig heb ik contact met pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches over het opstellen en de inhoud van het coachingsplan. Men vindt het toch prettig als er even wordt meegedacht. Met deze workshop willen wij voorzien in deze behoefte. Zeker nu we de geüpdatete versie uitbrengen en deze is uitgebreid met de ureninzet vanuit VE. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden!’.
Susanne Oosterman, workshopleider en projectspecialist Kinderopvang

Zoals bij elke workshop door ons georganiseerd is er veel ruimte om met elkaar te sparren over het werk en wat je alledaags tegenkomt. Hoor bijvoorbeeld van anderen welke werkwijze zij hanteren en waarom. Kiezen zij wel/niet voor coaching on the job en wanneer zetten ze in op teamcoaching? Hoe zorgen zij voor de implementatie van nieuw beleid? Luister naar elkaars overwegingen en leer van de ervaringen! Je gaat naar huis met een rugzak vol kennis en inspiratie om jouw coachingsplan voor 2022 te maken.

Doelgroep: Pedagogisch beleidsmedewerkers en/of coaches en ondernemers van kinderopvangorganisaties die deze functie (gedeeltelijk) zelf uitvoeren**
Workshopleiders: Sonja Sandbergen en Susanne Oosterman
Kosten: € 75,- euro excl. BTW per deelnemer*
 

Klik hier om je aan te melden                                                                                  

* Naast de workshop 'Maak jouw coachingsplan’ start dit najaar ook de workshop ‘Combinatierollen’. Volg je beide workshops? Dan kost dit in totaal € 125,- euro excl. BTW per deelnemer voor twee workshops. Dat betekent een korting van € 25,- op het totaalbedrag als je beide workshops volgt. Je kunt dit aangeven in het aanmeldformulier.

**Deze workshop is een verdieping op de basisworkshop ‘de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in jouw organisatie (IKK en VE)’ die we t/m april 2021 georganiseerd hebben. Enige basiskennis over de functie is nodig om deel te nemen aan deze verdiepende workshop. We bieden de basisworkshop daarom nogmaals aan in de vorm van een webinar. Aanmelden kan hier. Twijfel je of het volgen van dit webinar voor jou nodig/ van toegevoegde waarde is, neem dan even contact op met Sonja Sandbergen op tel. 06-82005916.