Collin CrowdfundLogo Collin.jpg

Wanneer ondernemers financiering nodig hebben dienen zij vaak een kredietaanvraag in bij een bank. Sinds een aantal jaren verandert de traditionele rol van banken en ontstaan er nieuwe financiers en financieringsvormen. Één van deze nieuwe financieringsvormen is crowdfunding.

Crowdfunding (letterlijk: publieksfinanciering genoemd) is een manier van financieren (funding) van een project met een duidelijk doel, door gebruik te maken van een groot aantal investeerders (crowd).

Collin Crowdfund is marktleider in de crowdfunding branche voor het MKB en verstrekt lineaire leningen aan MKB-ondernemingen. Collin Crowdfund is opgericht in 2014 en heeft de benodigde ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Waarborgfonds Kinderopvang heeft een arrangement met Collin Crowdfund voor het financieren van ondernemers in de kinderopvang, waarbij de risico’s voor investeerders afgedekt kunnen worden middels een borgstelling.

Voor kinderopvangorganisaties kan deze vorm interessant zijn als alternatief voor de reguliere bancaire financiering. Zowel bij de start van een kinderopvangorganisatie, als ook voor investeringen door bestaande kinderopvangorganisaties. Denk hierbij aan investeringen in verduurzaming, overnames en in het gebouw.

Een ervaren Crowdfund Coach met kennis van de Kinderopvang begeleidt u als ondernemer bij het aanvraagproces en, interessant, investeert zelf altijd mee in een lening aanvraag. De minimale investering van een investeerder is € 500,-. Doordat de investeerders veelal investeren in verschillende projecten, is het risico voor hen relatief beperkt.

Contact

Wilt u meer weten over Collin Crowdfund of over de financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met lenen@collincrowdfund.nl, kijk op www.collincrowdfund.nl of bel 085-1300789.