Garantie

Door garanties te verlenen, verkleinen we het risico van verhuurders (op huurachterstand) en gemeenten (op leegstand). Zij participeren zo eerder in projecten ten behoeve van (integrale) kindcentra.

Leegstandsgarantie

Als je als gemeente een kinderopvangruimte verhuurt, kun je voor een bepaalde periode te maken krijgen met leegstand. Met behulp van de leegstandsgarantie nemen we dit risico van je over.

> Lees meer over leegstandsgarantie

Huurgarantie

Als je een huurcontract afsluit, kan de verhuurder vragen om een huurgarantie. Door deze bij ons aan te vragen, verzoek je ons de huur te betalen als jouw organisatie dat wegens omstandigheden tijdelijk of helemaal niet meer kan. De huurgarantie verzekert de verhuurder van een vooraf afgesproken aantal maanden huur.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op met Cora Mastwijk via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.