Garantie

Door garanties te verlenen, verkleinen we het risico van verhuurders (op huurachterstand) en investeerders (op leegstand). Zij participeren zo eerder in projecten ten behoeve van (integrale) kindcentra.

Huurgarantie

Als u een huurcontract afsluit, kan de verhuurder u vragen om een huurgarantie. Door deze bij ons aan te vragen, verzoekt u ons de huur te betalen als uw organisatie dat wegens omstandigheden tijdelijk of helemaal niet meer kan. De huurgarantie verzekert uw verhuurder van een vooraf afgesproken aantal maanden huur.

Neem contact op

Leegstandsgarantie

Als u als investeerder een kinderopvangruimte verhuurt in een integraal kindcentrum (of MFA, brede school), kunt u voor een bepaalde periode te maken krijgen met leegstand. Met behulp van de leegstandsgarantie nemen we dit risico van u over.

Neem contact op