Gebouwenscan

Wilt u inzicht in de huidige situatie van uw gebouwen? Laat dan op basis van van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang een scan van uw huisvesting uitvoeren! De scan is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die duurzame huisvesting nastreven en kwaliteit van hun locaties willen verbeteren.

De scan geeft u een handzaam overzicht van de diverse kwaliteitselementen per gebouw. Op basis van dit overzicht kunt u een meerjarenonderhouds- en investeringsplan opstellen.

De scan is maatwerk en kan aangepast worden op de specifieke eisen van uw organisatie. Heeft u interesse in een gebouwenscan? Neem dan contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of 085–130 56 83.