Gebouwenscan

Wil je inzicht in de huidige situatie van jouw gebouwen? Laat dan op basis van van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang een scan van jouw huisvesting uitvoeren! De scan is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die duurzame huisvesting nastreven en kwaliteit van hun locaties willen verbeteren.

De scan geeft jou een handzaam overzicht van de diverse kwaliteitselementen per gebouw. Op basis van dit overzicht kun je een meerjarenonderhouds- en investeringsplan opstellen.

De scan is maatwerk en kan aangepast worden op de specifieke eisen van jouw organisatie. Heb je interesse in een gebouwenscan? Neem dan contact op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of 085–130 56 83.