Sectorrapport jaarcijfers 2019 Kinderopvang

Met uw jaarrekening kunt u uw financiële positie vergelijken met voorgaande jaren. Is uw omzet gegroeid, of zijn uw kosten gestegen ten opzichten van het vorige jaar? Waarschijnlijk weet u zelf goed hoe u er voor staat, maar weet u ook hoe uw cijfers zich verhouden tot de branche gemiddelden? Inzicht kan helpen om bezuinigingen onderbouwd door te voeren, een nieuwe strategie te bepalen of de bevestiging te krijgen dat u op de goede weg zit.

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang publiceert al sinds 2005 jaarlijks het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector, de benchmark voor úw organisatie. Dit sectorinzicht verkrijgen we door de aangeleverde jaarcijfers van kinderopvangorganisaties te verwerken tot gemiddelden. Helpt u ons om ook over 2019 weer sectorinzicht te delen?

U kunt erop vertrouwen dat al uw gegevens anoniem worden verwerkt.

Bedankt voor uw hulp bij het verkrijgen van sectorinzicht!
LOGO's nieuw.png

 

 

 

Vragenlijst

Algemene gegevens

 
Welke activiteiten werden door uw organisatie uitgevoerd:


Overige vragen

* Een integraal kindercentrum is een locatie waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken vanuit één visie.


LinkedIn.png  Facebook.png  Instagram2.png

Jaarrekening 2019

Upload hier uw jaarrekening van 2019

Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml zip.