Investeren en financieren

Contactpersoon

De sector Kinderopvang zal moeten blijven investeren. Denk daarbij onder andere aan het investeren in de huisvesting en in personeel. Dat vraagt iets van de financiële middelen, zowel in exploitatie als ook in financiering met eigen vermogen of vreemd vermogen. Dat roept vragen op bij organisaties: wat doe ik, wanneer doe ik dat en hoe doe ik het?

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties met kennis en borgstellingen. Met kennis, zodat je weet waar je aan moet denken om verantwoord te investeren. En de borgstelling biedt zekerheden voor de financier en maakt daarmee financiering haalbaar en goedkoper. Onderaan de pagina lees je ter inspiratie verschillende praktijkvoorbeelden van ondernemers.

Cora MastwijkCora ZW.jpg
Tel: 06 - 83 25 17 50

Stuur een e-mail

 

Kennis en inzicht

We ondersteunen ondernemers bij het realiseren van een financieel gezonde organisatie. Dit doen we door kennis te delen, zodat je weet waar je aan moet denken om verantwoord te investeren. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen gaande, zoals het organiseren en financieren van kindcentra, investeringen in duurzaamheid en actuele ontwikkelingen als stijgende personeelslasten en hogere algemene kosten. Dit vraagt van de ondernemer om inzicht in de eigen bedrijfsvoering en van ons om specifieke financiële ondersteuning voor individuele organisaties. Naast het delen van kennis en de borgstellingsfunctie doen we onderzoek, denk aan het sectorrapport kinderopvang en het kostprijsonderzoek. Zo dragen we bij aan inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector om daarmee handvatten te geven voor (financieel) beleid.

Wil je ook aan de slag met het professionaliseren van je bedrijfsvoering? Volg dan één van onze workshops en/of webinars of download onze handreikingen en tools. Bekijk hier het volledige overzicht.

We blijven inspelen op actuele ontwikkelingen en ontwikkelen daarbij nieuwe ondersteuning. Wil jij hiervan op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg ons op Social Media. Je vindt ons op LinkedIn, Facebook en Instagram.

Borgstellingen

Als je als kinderopvangondernemer gaat investeren, dan heb je daarvoor geld nodig. Bijvoorbeeld voor een nieuwe kinderopvanglocatie, een verbouwing, de aankoop van een pand, ruimten in een kindcentra, een overname, werkkapitaal et cetera. Je kunt ook investeren in verduurzaming. Denk aan een energiezuinig gebouw of duurzame opwek met zonnepanelen, maar ook aan biologisch verantwoord en circulair materiaalgebruik.

Het financieren van de investering kan uit eigen middelen, als die aanwezig zijn. De vraag is of dat verstandig is, of dat je het (deels) extern moet financieren. Het kan ook zijn dat je gewoonweg geen of onvoldoende eigen middelen hebt. Of je wilt niet investeren, maar voorziet een tijdelijk tekort in het werkkapitaal waarvoor een overbruggingskrediet nodig is. Als je extern gaat financieren, ook wel lenen genoemd, dan moet je zekerheden bieden. Dat kan een pand zijn, maar ook een borgstelling van het Waarborgfonds. Daarmee daalt het risico van de financier en dat zorgt voor betere voorwaarden. We werken met alle reguliere banken samen en met alternatieve financiers. Bekijk hier de verschillende financieringsarrangementen.

Wil je meer weten over borgstellingen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Cora Mastwijk via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.

Uit de praktijk

Benieuwd naar hoe investeren en financieren er in de praktijk uitziet? Bekijk hier de praktijkvoorbeelden:

Ondersteuning

Wil of moet je ook investeren? Heb je daarbij ondersteuning nodig middels kennis of een borgstelling?

Neem dan contact op met Cora Mastwijk
via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.