Organiseren en financieren Kindcentra

Gezamenlijke huisvesting van kinderopvang en onderwijs is al ruim 20 jaar een onderwerp van gesprek. Er is nog geen landelijke regeling voor de gezamenlijke huisvesting, iets wat steeds voor nieuwe lokale vraagstukken zorgt.  

Wil je als gemeente, schoolbesturen en/of kinderopvangorganisaties met deze gezamenlijke huisvesting aan de slag? Bekijk hieronder ons ondersteuningsoverzicht. We delen deze ondersteuning in op basis van de verschillende fases van het proces:

 • Fase A - Planvorming
 • Fase B - Organisatie en financiering
 • Fase C - Beheer
   


Fase A: Planvorming

Ga je aan de slag met het organiseren van de gezamenlijke huisvesting voor kinderopvang en onderwijs? Zorg dan dat alle partijen evenwichtig betrokken zijn. Ook kinderopvang zal vanaf het begin onderdeel moeten uitmaken van het project. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Fase 0 gesprekken 
  Hierin gaan we met één of meerdere organisaties in gesprek over de opgave en hoe te komen tot een integrale visie. Met deze kennis kan de vervolgstap gezet worden. Meer weten? Lees hier meer. 
   
 • Kennisdocument over het “Didam-arrest” en de ontwikkeling van kindcentra 
  De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak “Didam” voegt een nieuw aandachtspunt toe bij de ontwikkeling van kindcentra. Dit kennisdocument geeft inzicht in de kaders waarvan rekenschap gegeven moet worden. Het bevat beknopt informatie voor gemeenten, onderwijsorganisaties en kinderopvangorganisaties over de mogelijke gevolgen. Het biedt daarnaast handvatten voor de te volgen openbare selectieprocedure. Belangrijk daarbij is te blijven uitgaan van het inhoudelijke belang van de samenwerking en dat te laten prevaleren in de criteria.
   


Fase B: Organisatie en financiering

Als de visie er eenmaal is, dan zien we vraagstukken ontstaan over het eigendom van de huisvesting en wie de ruimten voor kinderopvang financiert. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Financieringsoplossingen voor gemeenten 
  Investeren in huisvesting vraagt kennis over het risico en de financiële middelen. Bij kindcentra kan deze opgave bij gemeenten liggen. Bekijk hier de ondersteuning specifiek voor gemeenten.  
   
 • Borgstellingen 
  Als je als kinderopvangorganisatie zelf dient te investeren in de ruimten voor kinderopvang in een kindcentrum, dan kan daar externe financiering voor nodig zijn. Wij kunnen daarbij ondersteunen met een borgstelling. Het risico wordt dan voor de financier afgedekt, wat de positie van de kinderopvangorganisatie bij de financiering versterkt.  
   
 • Cursus 'Organiseren en Financieren van Kindcentra' 
  Tijdens deze cursus gaan we in op de diverse mogelijkheden om tot een kindcentrum te komen. Er wordt uitleg gegeven over de verantwoordelijkheden, wetgeving en oplossingen voor ervaren belemmeringen. Houd onze agenda in de gaten voor de eerstvolgende cursus. 
   
 • Handreiking 'Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs' 
  Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting. De handreiking is uitgebracht door de Rijksoverheid en samengesteld door verschillende organisaties, waaronder Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK.
   


Fase C: Beheer

Nadat een kindcentrum operationeel is, kan een gemeente of kinderopvang geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de exploitatie. Denk onder andere aan de exploitatievraagstukken bij de kinderopvang waardoor de huurafspraken in het geding komen. Tijdens deze fase bieden we de volgende ondersteuning:

 • Ondersteuningsgesprek 
  Tijdens dit gesprek kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Wil je weten of zo'n gesprek in jouw situatie van toegevoegde waarde is? Neem gerust contact met ons op. 
Kindcentra

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op