Werkkapitaal op orde

De indexatie van de uurprijzen blijft achter bij de kostenstijgingen in de sector kinderopvang. Dit heeft tot gevolg dat de marges voor kinderopvangorganisaties krapper worden en reserves in de sector aangesproken gaan worden. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang een organisatie voldoende reserves heeft of een rekening-courant faciliteit heeft om het op te vangen.

Inzicht in de ontvangsten en uitgaven
Door een liquiditeitsprognose op te stellen, krijg je inzicht in je ontvangsten en uitgaven. Je ziet hierdoor hoeveel liquide middelen er aanwezig zijn en of je aan je financiële verplichtingen kan voldoen. Door deze prognose per maand op te stellen weet je ook of er een moment is dat je saldo negatief is en kun je daar tijdig een oplossing voor uitwerken. Om dit inzicht te krijgen kun je gebruik maken van het prognosemodel van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Je vult je eigen gegevens in en het model doet de rest van het werk.

De kosten voor het model zijn € 75,- excl. btw. Je ontvangt hiervoor het model, een handleiding en de optie deel te nemen aan een flitswebinar. Tijdens dit flitswebinar wordt het model uitgelegd en kun je vragen stellen. Organisaties met een ondersteuningsabonnement krijgen 30% korting.

>> Vraag het model aan

Ondersteuning bij een tekort
Als uit de liquiditeitsprognose blijkt dat de uitgaven in een bepaalde maand groter zijn dan de inkomsten, moeten de buffers worden aangesproken. Als er geen buffers aanwezig zijn, dan heb je een (tijdelijk) tekort. Het kan ook zijn dat je niet wilt interen op de buffers, omdat je deze op een later moment wil inzetten voor bijvoorbeeld investeringen. Ga in beide gevallen in gesprek met de financier voor een rekening-courant faciliteit. Daarmee vang je het tijdelijk tekort op. Vervolgens heb je de tijd om aan de slag te gaan met het in evenwicht brengen van je ontvangsten en uitgaven.

Heb je ondersteuning nodig bij de liquiditeitsprognose of bij het oplossen van een tijdelijk tekort, neem contact met ons op. We hebben ook de mogelijkheid om zekerheid aan de financier te geven voor je rekening-courant faciliteit.

>> Neem contact op


Wellicht vind je dit ook interessant: Begrotingmodel | Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Het jaarlijks samenstellen van een begroting is belangrijk om inzicht te hebben in de financiële voortgang van de organisatie. Met de begroting kan de financiële voortgang tussentijds beoordeeld worden en kan er bijgestuurd worden. Daarnaast biedt een begroting onderbouwing voor het prijsbeleid. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft voor kinderopvangorganisaties een model ontwikkeld waarmee in vijf eenvoudige stappen de begroting samengesteld kan worden. Lees meer.

 

Financiën

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op