Q&A wijziging kwaliteitseisen uit Besluit kwaliteit kinderopvang per 1 juli 2024

We krijgen vanuit de diverse kennisgroepen vragen over de wijzigingen in de kwaliteitseisen per 1 juli 2024. Middels deze Q&A geven we antwoord op de veel gestelde vragen. 

Er wordt bij deze Q&A antwoord gegeven op vragen vanuit de volgende categorieën: 

  • Algemeen
  • Berekenen BKR op kindercentrum-niveau
  • Inzet van anders gekwalificeerde beroepskrachten
  • Beroepskrachten in opleiding als vast gezicht
  • Kindercentrum-overstijgend opvangen

Deze Q&A wordt aangevuld zodra er nieuwe vragen binnenkomen. Heb je een vraag en vind je het antwoord niet vinden? Neem contact met ons op.

Naar de Q&A

 

Organisatieontwikkeling

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op