Praktijkvoorbeelden

Hoe gaan anderen om met vraagstukken rondom huisvesting, financiering, organisatieontwikkeling, duurzaamheid en kindcentra? In de onderstaande voorbeelden laten organisaties zien hoe zij tot oplossingen zijn gekomen.