Leegstandsgarantie

Als je als gemeente een kinderopvangruimte verhuurt, kun je voor een bepaalde periode te maken krijgen met leegstand. Met behulp van de leegstandsgarantie nemen we dit risico van je over. De leegstandsgarantie is speciaal voor gemeenten ontwikkeld en dekt het risico voor de gemeente met betrekking tot ruimten voor kinderopvang deels af.

In het kort ziet de leegstandsgarantie er als volgt uit:

  • Maximale dekking bedraagt de huursom voor de periode van het huurcontract tot maximaal 25 jaar.
  • De huursom wordt bepaald op basis van de kapitaallasten met een passende risico-opslag.
  • De hoogte van de borgstelling wordt verminderd met de betaalde huur.
  • Onder ruimten voor kinderopvang worden de vierkante meters verstaan die specifiek voor kinderopvang gebouwd worden. Verhuur van ruimtes in het schoolgebouw aan de kinderopvang valt hier niet onder.
  • Het Waarborgfonds beoordeelt voorafgaand aan verstrekking zelf het risico van het project.
  • Het Waarborgfonds zal jaarlijks het risico monitoren en de bevindingen met de gemeente delen.
  • Bij leegstand zal het Waarborgfonds samen met de gemeente een nieuwe invulling van de ruimten onderzoeken.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op met Cora Mastwijk via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.