Ferdie van de Winkel

Expert bij Waarborgfonds Kinderopvang

Als bouwkundige en bedrijfskundige, ondersteun ik scholen, gemeenten, kinderopvang en andere organisaties bij hun huisvestingsopgaven en kwaliteitsvraagstukken.

Dagelijks werk ik aan complexe bouwkundige en installatietechnische vraagstukken, die veelal vragen om een maatwerkaanpak en –oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan gerichte maatregelen om de energieprestaties, het thermisch comfort of de luchtkwaliteit te verbeteren. We bouwen hiervoor testopstellingen die laten zien dat iets daadwerkelijk werkt, voordat er grote uitgaven worden gedaan.

Na eerder werkzaam te zijn geweest bij de TU Eindhoven en Ruimte-OK, ben ik als medeoprichter en -bestuurder verbonden aan Stichting OPTI-School. Door de inzet van innovatieve producten en diensten realiseren we met het R&D-centrum een optimale werk- en leeromgeving. Ook draag ik bij aan (wetenschappelijk) onderzoek op dit gebied, samen met o.a. de TU Eindhoven en Rasenberg Instruments.

Expert in:

  • Project- en Procesmanagement
  • Kwaliteitesmonitoring en kwaliteitsborging
  • Energie- en binnenmilieuonderzoeken
  • Strategische huisvestingsplannen en meerjaren onderhoudsplannen
  • (Wetenschappelijk) onderzoek en productontwikkeling/innovatie
  • Duurzaamheid en Total Cost of Ownership
  • Installatietechniek (E&W)
Betrokken bij