Jan Schraven

Expert bij Waarborgfonds Kinderopvang

Mijn specialismen zijn: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen kindcentra. Ik verzorg namens het Waarborgfonds Kinderopvang de Cursus Organiseren & Financieren van huisvesting kindcentra.

Mijn ervaringen zijn vooral gericht op het begeleiding van kinderopvang, onderwijs en gemeente in gezamenlijke huisvesting, met name op het vlak van bekostiging en contractering.

Betrokken bij