Inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Met draagvlak vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Stichting Voor Werkende Ouders en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang is het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 gestart met het programma 'Mijn Kostprijs' om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken.  

Mijn Kostprijs-benchmarktool

In september 2021 kunnen kinderopvangorganisaties zelf aan de slag met de benchmarktool ‘Mijn Kostprijs’. Deze digitale tool geeft je de mogelijkheid om eigen kostprijselementen in te vullen en te benchmarken met de totale populatie en selecties daarvan. Anonimiteit wordt daarbij natuurlijk gewaarborgd.

Vul binnenkort hier jouw gegevens over 2020 in, vergelijk en stuur bij!

Kengetallenrapport

Dit rapport geeft kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus inzicht in de kengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden daarnaast de uitkomsten van een eerste steekproef weergegeven. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Bekijk het rapport hier!

Er is een beknopt overzicht van de definities van de kengetallen bedrijfsvoering beschikbaar. Dit overzicht kan handig zijn om bij de hand te houden als je aan de slag gaat met de Mijn-Kostprijs-Benchmarktool. Bekijk hier het beknopt overzicht.

Aan de slag met de kostprijs

Naast de benchmarktool 'Mijn Kostprijs' verschijnen er in het najaar ook handreikingen en worden er workshops georganiseerd. In deze workshops wordt de benchmarktool toegelicht en krijgen kinderopvangorganisaties extra tools en ondersteuning om met de eigen kostprijs aan de slag te gaan.

Wil je op de hoogte blijven van de tools en de workshops? Meld je dan hier aan!

Helpdesk

Wil je aan de slag en heb je behoefte aan ondersteuning of wil je meer weten over het programma 'Mijn Kostprijs'? Neem dan contact met ons op via 085 - 303 28 59 of mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl