Inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang

Het belang van goed inzicht in de kostprijzen in de kinderopvang wordt breed gedragen. Het helpt kinderopvangorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het helpt om te komen tot de juiste uurprijs. Ook geeft het inzicht in wat dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang kost en biedt daarmee handvatten voor beleid.

Met draagvlak vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Stichting Voor Werkende Ouders en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang is het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in het najaar van 2020 gestart met het programma 'Mijn Kostprijs' om de kostprijzen in de kinderopvang inzichtelijk te maken.  

Mijn Kostprijs-benchmarktool

De Mijn Kostprijs-benchmarktool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om de kostenelementen van de organisatie in te vullen en zo inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Je kunt die vervolgens benchmarken met andere kinderopvangorganisaties, die qua grootte vergelijkbaar zijn met die van jou. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Dit laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren. Aan het gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden.

Vraag een gebruikersaccount aan

Heb je al een gebruikersaccount? Dan kun je direct inloggen op de tool.

Naar de tool

Kengetallenrapport

Dit rapport geeft kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus inzicht in de kengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden daarnaast de uitkomsten van een eerste steekproef weergegeven. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse productsoorten: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Bekijk het rapport hier!

Er is een beknopt overzicht van de definities van de kengetallen bedrijfsvoering beschikbaar. Dit overzicht kan handig zijn om bij de hand te houden als je aan de slag gaat met de Mijn-Kostprijs-Benchmarktool. Bekijk hier het beknopt overzicht.

Helpdesk

Wil je aan de slag en heb je behoefte aan ondersteuning of wil je meer weten over het programma 'Mijn Kostprijs'? Neem dan contact met ons op via 085 - 13 05 683 of mail naar info@waarborgfondskinderopvang.nl