Netwerkkring Inkoop

De netwerkkring Inkoop is er voor iedereen in de kinderopvang waarbij inkoop deel uitmaakt van de portefeuille. Het is een actieve netwerkkring waarin ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal staan.

Het doel van de kring is dat je deze kennis meeneemt naar de eigen organisatie en dat dit bijdraagt aan de professionalisering van de inkoopfunctie.

In de praktijk blijkt dat iemand anders in de kring vaak al een keer eenzelfde probleem heeft getackeld en dat het delen met anderen helpt om het probleem in de eigen organisatie op te lossen

Jeroen Paas, begeleider netwerkkring Inkoop

Inkopers hebben een heel specifieke functie binnen de organisatie. Ervaringen opdoen met betrekking tot de uitvoering van deze functie binnen de eigen organisatie kan dan ook lastig zijn. Daarom is het waardevol om in een vertrouwde setting ervaringen en kennis te delen met vakgenoten uit dezelfde branche. Je zult ontdekken dat anderen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aanlopen als jijzelf. In dit netwerk krijg je de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen. Verder blijf je goed op de hoogte wat er -vanuit inkoop oogpunt- zoal speelt in de kinderopvang.

Thema’s
Op de agenda staan onderwerpen als: het opzetten van een inkoopafdeling, het professionaliseren van de inkoopfunctie en het maken van inkoopbeleid. Ook meer gedetailleerde onderwerpen zoals duurzaam inkopen, het werken met voorkeursleveranciers, inkoopsystemen en de begroting kunnen op het programma staan. Het programma wordt in samenspraak met de deelnemers vastgesteld, waarbij de deelnemers zelf ook onderwerpen aandragen.

Begeleiding
Jeroen Paas begeleidt de netwerkkring Inkoop. Enerzijds stelt hij het programma samen en faciliteert hij de bijeenkomsten. Anderzijds levert hij door zijn jarenlange ervaring als inkoper zelf ook een inhoudelijke bijdragen aan de netwerkkring. Afhankelijk van het onderwerp worden bij de kring externe sprekers uitgenodigd voor een verdieping op de meer specialistische onderwerpen. Hiermee wordt de kennisdeling binnen de kringen zo breed mogelijk. Deelnemers leren vanuit verschillende kanten naar vraagstukken te kijken.

Bijeenkomsten
De netwerkkring Inkoop komt vier keer per jaar bij elkaar. De kosten bedragen € 460,- excl. BTW per jaar. Deze bijeenkomsten worden landelijk georganiseerd. De bijeenkomsten zijn deels fysiek en deels digitaal. In verband met corona vinden de bijeenkomsten nu alleen digitaal plaats. Kijk in de agenda voor de data en tijden van de bijeenkomsten van dit jaar.

Aanmelden kring Inkoop

Wil je eerst meer informatie? Neem contact met ons op!