Netwerkkring Marketing en Communicatie

De netwerkkring Marketing en Communicatie is er voor iedereen die verantwoordelijk is voor marketing en communicatie bij een kinderopvangorganisatie. De netwerkkring heeft als doel dat de deelnemers inhoudelijk zo goed mogelijk hun werk als professional kunnen uitvoeren.

Tijdens een bijeenkomst worden vraagstukken besproken die ze in hun dagelijks werk tegenkomen en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen daarvoor. Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld. Tegelijkertijd worden ook onderwerpen op de agenda gezet die in de toekomst kunnen gaan spelen.

Een deelnemer zei laatst: “Na een bijeenkomst ga ik altijd naar huis met een lijst vol nieuwe ideeën of acties waar ik mee verder kan”. En dat is precies waar het mij om gaat! Ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk tot creatievere ideeën komen.

Mirella Swinkels, begeleider netwerkkring marketing en communicatie

Je zult ontdekken dat anderen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aanlopen als jijzelf. In dit netwerk krijg je de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen. Verder blijf je goed op de hoogte wat er -vanuit marketing en communicatie oogpunt- zoal speelt in de kinderopvang.

Thema’s
Er staan diverse onderwerpen op de agenda. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de communicatie rondom corona en de kostprijzen. Of hoe je vanuit marketing en communicatie pro-actief inspeelt op verwachte vraaguitval. Hoe draagt dit bijvoorbeeld bij aan het aantrekkelijker en zichtbaarder maken van de 8+ BSO nu daar de bezetting terugloopt? Ook worden branding trajecten van verschillende organisaties besproken en de kansen die dat biedt. Denk aan websites in meerdere talen, andere manieren van werken en interne communicatie. Kortom: het betreft onderwerpen vanuit marketing en communicatie in de breedste zin van het woord.

Begeleiding
Mirella Swinkels begeleidt de netwerkkring Marketing en Communicatie. Zij herkent vanuit haar werkervaring binnen de kinderopvang veel van de vraagstukken waar de deelnemers tegenaan lopen. Haar rol is allereerst die van facilitator, daarnaast schroomt ze niet om ook uitdagende vragen te stellen, haar visie te delen of uit eigen ervaring te putten. Naast Mirella worden af en toe ook externe sprekers uitgenodigd voor een verdieping op de meer specialistische onderwerpen, zoals de mogelijkheden van online marketing, google analytics en e-mail marketing. Dit geeft de mogelijkheid om in korte tijd bijgepraat te worden en nieuwe kansen te zien op het gebied van marketing en communicatie.

Bijeenkomsten
De netwerkkring Marketing en Communicatie komt drie keer per jaar bij elkaar. Deelname is op organisatieniveau en de kosten bedragen € 426,- excl. BTW per jaar. Deze bijeenkomsten worden landelijk georganiseerd en zijn gepland op:

  • Donderdag 9 februari van 10:00-14:00 uur
  • Donderdag 15 juni van 10:00-14:00 uur
  • Dinsdag 31 oktober van 10:00-14:00 uur
     

Aanmelden kring Marketing en Communicatie

Wil je eerst meer informatie? Neem contact met ons op!