Afbeelding bij artikel
dinsdag 25 juli 2023
Body tekst

Aanpassing vaste-gezichtencriterium en kwaliteitseisen bso niet 1 januari, maar 1 juli 2024

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

In de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) zouden vier aanpassingen ingaan per 1 januari 2024. Dit wordt 1 juli 2024. Het gaat om de volgende maatregelen:

Dagopvang:

  • inzet van beroepskrachten in opleiding als vaste beroepskracht (ook wel vast gezicht).

Buitenschoolse opvang:

  • De beroepskracht-kindratio berekenen op kindercentrum-niveau in plaats van op groepsniveau;
  • Het vereenvoudigen van kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije perioden;
  • Het formatief inzetten van andersgekwalificeerde beroepskrachten (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek en cultuur).

De ingangsdatum is gewijzigd om de reacties uit de internetconsultatie en uitvoeringstoetsen zorgvuldig te verwerken en de sector nog steeds voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden na publicatie van het besluit. De maatregelen zijn toegelicht op pagina 11 van deze Kamerbrief van 26 april 2023.

De demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde de nieuwe ingangsdatum aan op pagina 4 van deze Kamerbrief van 10 juli 2023.