donderdag 27 juni 2024
Body tekst

Belangrijk onderzoek naar kostprijzen in de kinderopvang

SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met AYIT Consultancy en BDO Accountants & Adviseurs een onderzoek uit naar de kostprijzen in de kinderopvang. 

Dit onderzoek richt zich op verschillende soorten kinderopvang, zoals dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang is kennisinhoudelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. 

Inzicht in de werkelijke kosten

Het kostprijsonderzoek heeft als doel de kostenstructuur van kinderopvangorganisaties en gastouders in kaart te brengen. Het onderzoek biedt inzicht in de werkelijke kosten van kinderopvang, wat essentieel is voor het waarborgen van betaalbare en kwalitatieve kinderopvang. Martin van Osch, directeur-bestuurder bij Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang: ‘Dit inzicht is iets waar wij ons als stichting al meerdere jaren voor inzetten, onder andere met de Benchmark Kinderopvang en het jaarlijkse sectorrapport. In 2021 hebben we zelf een kostprijsonderzoek uitgevoerd, waarvan de kennis wordt meegenomen in dit nieuwe onderzoek. We zijn dan ook blij dat dit uitgebreide kostprijsonderzoek wordt uitgevoerd en roepen alle organisaties op om deel te nemen’.

Belangrijk instrument voor beleidsmakers en kinderopvangorganisaties

Het kostprijsonderzoek is een belangrijk instrument voor enerzijds de beleidsmakers om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en anderzijds voor kinderopvangorganisaties om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Organisaties die deelnemen, kunnen aan het eind van het onderzoek een overzicht van hun eigen kostprijs krijgen. Ook ontvangen zij een benchmark: een vergelijking van de eigen kostprijs met kostprijzen van vergelijkbare organisaties in de kinderopvang. Martin: ‘Hiermee kun je de eigen bedrijfsvoering eens goed tegen het licht houden. Daarnaast draagt je deelname bij aan een transparant en duurzaam kinderopvangstelsel’.

Ondersteuning bij deelname

‘Vanuit onze expertise hebben we een kennisinhoudelijke  rol in dit onderzoek. Wij hebben meegedacht bij de opzet van het onderzoek en ondersteunen SEO onder andere bij de uitvraag voor deelname en waar nodig ondersteunen we de sector om deel te kunnen nemen ’, aldus Martin. Daarnaast ondersteunt Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de onderzoekers bij de interpretatie en duiding van de verzamelde data. Martin: ‘Zo werken we samen aan een toekomst waarin hoogwaardige kinderopvang voor iedereen toegankelijk is’. 

Doet jouw organisatie ook mee? Je ontvangt vanaf eind oktober bericht van het onderzoeksbureau. 

Voor meer informatie over het kostprijsonderzoek, neem gerust contact met ons op. Vragen over dit onderzoek kun je ook stellen aan Remco van Eijkel, projectleider van dit onderzoek bij SEO, via: r.vaneijkel@seo.nl

Wil je op de hoogte blijven over dit onderzoek en andere sectorspecifieke informatie? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons op Social Media.