Afbeelding bij artikel
sand-summer
dinsdag 25 juli 2023
Body tekst

Checklist hitteprotocol 

Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang | Utrecht

BK en BMK hebben in samenwerking met BOinK een leidraad/checklist voor houders opgesteld om een zo volledig mogelijk hitteprotocol op te stellen.

Met het hitteprotocol worden de risico’s van hitte op de opvanglocatie in kaart gebracht en beschreven welke voorzieningen en maatregelen worden getroffen.
In de leidraad staan adviezen m.b.t. de volgende onderdelen:

  • Maatregelen om de hitte binnen een locatie te voorkomen (preventie)
  • Maatregelen bij extreme hitte om te zorgen voor een verantwoorde opvangplek (maatregelen en acties tijdens de hitteperiode zelf)
  • Advies m.b.t. de uiterste maatregel van (deels) sluiten
  • Algemeen advies is om te zorgen voor maatwerk en ouders goed mee te nemen in de communicatie.

Meer informatie vind je hier


Quickscan binnenklimaat op locatie

Wil je aan de slag met het verbeteren van het binnenklimaat op jouw locatie? Vraag dan een quickscan binnenklimaat aan en ontdek waar optimalisaties mogelijk zijn. Ook krijg je direct tips over het omgaan met hitte in de zomer specifiek voor de situatie bij jou op locatie. >> Kijk hier voor meer informatie