Afbeelding bij artikel
donderdag 29 februari 2024
Body tekst

Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2023

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort elk kwartaal de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang, en arbeidsparticipatie door ouders. SZW publiceert deze gegevens altijd op Rijksoverheid.nl. 

Deze rapportages gaan onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang. Als eerste de meest recente rapportage:

Download de rapportage