Afbeelding bij artikel
woensdag 03 juli 2024
Body tekst

Cursusreeks Huisvesting Kinderopvang

Wil jij je kennis over huisvesting in de kinderopvang vergroten? Volg dan de cursusreeks Huisvesting Kinderopvang. In deze cursusreeks gaan we onder andere in op wet- en regelgeving, binnenklimaat, meerjaren onderhoud, duurzaamheid, eigendomsverhoudingen en rolverdeling in een kindcentrum en huurrecht. 

De reeks bestaat uit een basiscursus en drie verdiepingscursussen die je in combinatie of los kunt volgen.


Basiscursus – Strategisch aan de slag met huisvesting in de kinderopvang

Gezonde kinderopvang vraagt om kwalitatief goede en duurzame gebouwen. Goede huisvesting heeft namelijk een positief effect op het welbevinden van de kinderen en werknemers die het gebouw dagelijks gebruiken. Goed beheer op de bestaande huisvesting of de realisatie van een nieuw gebouw is echter een complexe opgave.

Tijdens deze interactieve cursus wordt basiskennis verkregen met betrekking tot deze complexe opgaves. We gaan in op de wet- en regelgeving en richtlijnen die voor de huisvesting van kinderopvang van belang zijn. Wat komt er allemaal kijken bij huisvesting? Wat is er nodig en wat is wenselijk? Wie is er verantwoordelijk?

We geven handvaten om te komen tot kwalitatief goede huisvesting en nemen ook thema’s als binnenklimaat, onderhoud en duurzaamheid mee. Ook maken we de koppeling naar het meerjaren onderhoudsplan en het strategisch huisvestingsplan. Na deze cursus beschik je over de basiskennis en kun je aan de slag met de eigen huisvestingsopgave.

terug naar boven


Verdiepingscursus – Verduurzaming in de kinderopvang

Tijdens deze cursus beginnen we met inzicht. Wat verstaan we onder een duurzame kinderopvanglocatie? En hoe zit het met thema’s zoals energieprestatie, CO2-reductie en circulariteit? We bieden hulpmiddelen om inzichtelijk te maken hoe duurzaam jouw kinderopvanglocatie of portefeuille is. Dit zorgt voor een goed vertrekpunt om met de opgaven aan de slag te gaan, als eigenaar en als huurder. We leren je meer over normeringen zoals BENG/ENG en bespreken de landelijke opgaves met betrekking tot duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit.

Na deze cursus weet je hoe je duurzaamheid in het meerjaren onderhoudsplan en strategisch huisvestingsplan kunt meenemen en welke acties je nu al kunt nemen om met verduurzamen te beginnen.

terug naar boven


Verdiepingscursus – Huurrecht in de kinderopvang

In deze cursus gaan we praktijkgericht in op waar je als kinderopvangorganisatie mee te maken hebt als je huurt. We richten ons daarbij primair op solitaire locaties, maar zullen ook kort ingaan op de gezamenlijke huisvesting. Voor verdieping op huren in een kindcentrum is er de verdiepingscursus Organiseren en financieren kindcentra.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:

  • De huurovereenkomst als basis; welke overeenkomst gebruik je, wat leg je vast, waar moet je op letten
  • Verdieping op de huurafspraken: Tarieven en looptijden
  • Investeren en financieren in een huurlocatie. Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe kun je toch slim investeren als je verhuurder het niet doet.

terug naar boven


Verdiepingscursus – Organiseren en financieren kindcentra

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Hoe kunnen kinderopvang, onderwijs en gemeenten daar het beste mee omgaan?

Deze cursus geeft praktische oplossingen en tips aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Rolverdeling; bestuurlijke modellen voor een kindcentrum
  • Eigendomsverhoudingen; modellen en varianten
  • Financiering van de huisvesting; wat zijn de scenario’s?

terug naar boven

Op dit moment is er nog geen data bekend voor de bovenstaande cursusreeks. Mocht je interesse hebben, laat het ons dan weten via het formulier.

Aanmelden